rok 2015

Uchwała Nr 0007.61.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 0007.61.2015
Rady Gminy Przykona

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze  zm.), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale nr 0007.11.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem nr 7/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2015r., Uchwałą Nr 0007.14.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015r. , Uchwałą Nr 0007.39.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r. , Zarządzeniem Nr 34/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 maja 2015r. i Zarządzeniem Nr 39/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 maja 2015r., Uchwałą Nr 0007.45.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2015r. , Uchwałą Nr 0007.50.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr 52/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr 59/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2015r.,Zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 lipca 2015r.  wprowadza się zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok zwiększa  się o 15.415,00zł, dochody w kwocie 27.238.216,73zł zł zastępuje się kwotą 27.253.631,73zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25.013.100,73zł, zastępuje się kwotą 25.028.515,73 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.225.116,00zł, W załączniku nr 1 plan dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

 

852

85206

2030

10.000,00

 

 

 

852

85216

2030

 

2.680,00

 

 

854

85415

2040

2.735,00

 

 

 

 

Razem:

 

12.735,00

2.680,00

 

 

2. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zwiększa się o 446.890,36zł, wydatki w kwocie 27.188.643,24zł, zastępuje się  kwotą 27.635.533,60zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 24.736.058,94zł, zastępuje się kwotą 24.800.977,70zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.452.584,30zł zastępuje sie kwotą 2.834.555,90zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza sie

Uwagi

010

01010

6050

 

 

161.000,00

 

010

01010

6058

 

 

26.000,00

 

010

01010

6059

 

 

8.000,00

 

010

01010

6230

 

60.000,00

 

 

010

01095

4300

 

500,00

 

 

600

60016

4210

 

5.000,00

 

 

600

60016

4270

 

 

20.000,00

 

600

60016

4300

 

10.000,00

 

 

600

60016

6050

 

113.000,00

 

 

600

60017

4210

 

5.000,00

 

 

600

60017

4300

 

10.000,00

 

 

600

60017

6050

 

81.250,00

 

 

754

75403

6170

 

10.000,00

 

 

754

75412

2820

 

1.900,00

 

 

754

75412

4300

 

 

1.000,00

 

754

75412

4360

 

300,00

 

 

754

75412

6050

25.000,00

 

 

 

754

75412

6230

19.721,60

 

 

 

801

80101

2590

193.000,00

 

 

 

801

80101

3020

 

 

11.695,00

 

801

80101

4010

 

 

35.550,00

 

801

80101

4040

 

35.125,00

 

 

801

80101

4110

 

 

36.150,00

 

801

80101

4120

 

 

4.575,00

 

801

80101

4210

 

 

11.119,38

 

801

80101

4230

 

 

48,30

 

801

80101

4260

 

 

1.000,00

 

801

80101

4270

 

 

9.000,00

 

801

80101

4280

 

200,00

900,00

 

801

80101

4300

 

 

2.000,00

 

801

80101

4360

 

 

2.292,70

 

801

80101

4390

 

 

578,60

 

801

80101

4410

 

 

3,20

 

801

80101

4420

 

 

27,24

 

801

80101

4430

 

 

1.903,00

 

801

80101

4440

 

 

7.424,75

 

801

80101

4480

 

 

19,00

 

801

80101

4700

 

 

10,00

 

801

80101

6050

 

160.000,00

 

 

801

80103

2590

57.000,00

 

 

 

801

80103

3020

 

 

1.800,00

 

801

80103

4010

 

26.900,00

 

 

801

80103

4040

 

3.530,00

 

 

801

80103

4110

 

2.700,00

5.409,00

 

801

80103

4120

 

400,00

362,00

 

801

80103

4170

 

 

86,00

 

801

80103

4210

 

 

4.500,00

 

801

80103

4240

 

 

500,00

 

801

80103

4260

 

 

1.500,00

 

801

80103

4270

 

 

1.200,00

 

801

80103

4280

 

 

120,00

 

801

80103

4300

 

 

300,00

 

801

80103

4440

 

 

889,50

 

801

80113

3020

 

 

100,00

 

801

80113

4010

 

 

4.900,00

 

801

80113

4040

 

1.030,00

 

 

801

80113

4110

 

 

1.400,00

 

801

80113

4120

 

 

200,00

 

801

80113

4170

 

 

3.000,00

 

801

80113

4210

 

 

4.300,00

 

801

80113

4270

 

 

2.500,00

 

801

80113

4300

 

 

300,00

 

801

80113

4430

 

 

1.032,00

 

801

80113

4440

 

 

136,75

 

801

80146

4300

 

 

1.500,00

 

801

80146

4700

 

 

279,00

 

801

80148

4010

 

 

28.100,00

 

801

80148

4040

 

5.510,00

 

 

801

80148

4110

 

 

2.500,00

 

801

80148

4120

 

 

600,00

 

801

80148

4170

 

 

300,00

 

801

80148

4210

 

 

500,00

 

801

80148

4270

 

 

300,00

 

801

80148

4280

 

 

70,00

 

801

80148

4300

 

 

400,00

 

801

80148

4440

 

 

729,25

 

801

80149

2590

7.746,21

 

 

 

801

80149

4010

 

 

2.433,82

 

801

80149

4110

 

 

516,67

 

801

80149

4120

 

 

76,33

 

801

80149

4170

 

 

12.773,05

 

801

80149

4210

 

 

333,33

 

801

80149

4240

 

 

2.000,00

 

801

80149

4300

 

 

1.166,67

 

801

80150

4010

 

 

4.917,65

 

801

80150

4110

 

 

850,17

 

801

80150

4120

 

 

108,35

 

801

80195

4440

 

 

1.162,50

 

851

85111

6220

25.000,00

 

 

 

852

85204

4330

 

2.200,00

 

 

852

85206

4110

 

1.438,96

 

 

852

85206

4120

 

204,76

 

 

852

85206

4170

 

8.356,28

 

 

852

85215

3110

 

1.000,00

 

 

852

85216

3110

 

2.680,00

 

 

854

85401

3020

 

 

1.000,00

 

854

85401

4010

 

 

6.200,00

 

854

85401

4040

 

3.200,00

 

 

854

85401

4110

 

 

2.000,00

 

854

85401

4170

 

 

250,00

 

854

85401

4210

 

 

600,00

 

854

85401

4240

 

 

362,00

 

854

85401

4260

 

 

432,55

 

854

85401

4440

 

 

720,00

 

854

85404

4110

 

 

113,67

 

854

85404

4120

 

 

16,33

 

854

85404

4170

 

 

3.390,00

 

854

85404

4210

 

 

559,99

 

854

85404

4240

 

 

94,70

 

854

85404

4300

 

 

2.550,00

 

854

85415

3260

 

2.735,00

 

 

900

90005

6230

 

157.000,00

90.000,00

 

900

90013

4300

 

25.000,00

 

 

900

90019

2960

 

 

217.000,00

 

921

92109

4210

 

100.000,00

 

 

921

92109

4260

 

 

5.000,00

 

921

92109

4270

 

20.000,00

 

 

921

92109

4300

 

5.000,00

 

 

926

92601

4270

 

2.500,00

 

 

926

92601

6050

 

10.000,00

 

 

926

92695

4210

 

2.000,00

 

 

926

92695

4270

 

2.000,00

 

 

926

92695

4300

 

2.500,00

 

 

926

92695

6050

 

6.000,00

 

 

 

 

Razem

327.467,81

886.160,00

766.737,45

 

3. Dodaje się paragraf 2a w brzmieniu: Deficyt budżetu w kwocie 381.901,87zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pienięznych na rachunku bieżacym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikajacych z rozliczeń wyelimitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 381.901,87zł.

4. Uchyla się paragraf 3

5. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe , załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienia załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

6. § 4a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.302.381,87zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. § 7 uchwały budżetowej, plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanymi, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały  budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

8. § 6 uchwały budżetowej, zestawienie planowanych kwot dotacji, stanowiące załacznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. § 12 uchwały budżetowej, dochody z wpływów z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska przeznacza sie na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska , określonym ustawą, stanowiące załacznik nr 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W uchwale Nr 0007.45.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2015 roku w załączniku Nr 6 " Przychody i rozchody budżetu„ zapisano w § 950- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  kwotę 606.886,00zł, a winna być kwota 600.886,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

 

 

Do pobrania:

1) Załączniki nre 1,2,3,4,5 -*.ZIP

Lista wiadomości
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025".
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bądków Drugi, Dąbrowa, Ewinów, Gajówka, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów w gminie Przykona
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 ro
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona"
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przykona
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona i Młyniska, gm. Przykona
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przykona
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2014 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Wichertów, Psary i Bądków Drugi
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację rojektu pn."Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego"
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. regulacji dróg gminnych
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 – 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Aleksandrów, Jakubka, Józefina
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności Gminy
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2015 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2015.
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2015.
w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie przekazania do prowadzenia Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Nieskończoność" w Sarbicach Szkoły Podstawowej w Sarbicach
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036