Jesteś tutaj:   

W jaki sposób można zweryfikować ich tożsamość rachmistrya spisowego

 

 

 

W związku z trwającymi wywiadami telefonicznymi realizowanymi przez rachmistrzów informujemy, w jaki sposób można zweryfikować ich tożsamość:

  1.   Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie   https://rachmistrz.stat.gov.pl/
  2.  Poprzez kontakt z infolinią spisową pod numerem telefonu:  22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.
  3.  Poprzez kontakt z Gminnym Biurem Spisowym z siedzibą w Urzędzie Gminy- nr kontaktowy:  63-279-10-27, 63-279-10-25.

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:

  • Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.
  • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
  • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
  • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
  • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Przez cały czas trwania spisu tj. do 30 września 2021 r. można także w dalszym ciągu skorzystać z następujących metod dokonania spisu:
    1. Samospis internetowy - poprzez samodzielne wypełnienie na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl;
   2.  Telefoniczny „Spis na żądanie" - dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 można się spisać, gdy nie ma dostępu do Internetu, można również skorzystać ze stanowisk komputerowych przygotowanych do samospisu dla mieszkańców w Urzędzie Gminy Przykona .