Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania Urzędu Gminy Przykona określa Statut Gminy Przykona (Statut Gminy Przykona )  oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przyka:  Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2016 r.w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przykona