Organy i osoby sprawujące funkcje

Osoby sprawujące funkcje

 
Władze Urzędu Gminy Przykona
 
Wójt Gminy
Mirosław Broniszewski
 tel. 063 279 10 20
Zastępca Wójta
Roman Marciniak
 tel. 063 279 10 13
Sekretarz Gminy
Marianna Olejnik
 tel. 63 279 10 14
Skarbnik Gminy
Marzena Macikowska
 tel. 63 279 10 15