Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Komunikaty

Komunikaty

KOMUNIKAT SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY PRZYKONA

 

 Przykona, dnia 20 stycznia 2010r.

Szef Obrony Cywilnej  
Gminy Przykona

INFORMACJA

                     Zgodnie z zarządzeniem  Nr 15/07 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania   i alarmowania w Gminie Przykona,  na każdy czwarty czwartek miesiąca br. (tj. 28 styczeń,  25 luty, 25 marzec, 22 kwiecień, 27 maj,  24 czerwiec, 22 lipiec,   26 sierpień, 23 wrzesień, 28 październik, 25 listopad, 23 grudzień) o godzinie 12-tej zaplanowane zostały głośne próby syren.

Sygnał ćwiczebny

dźwięk ciągły modulowany trwający 1 minutę

                   Celem tych działań jest praktyczne sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach oraz sprawdzenie sprawności technicznej urządzeń alarmowych.

              Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  16 października 2006r. w sprawie systemów wykrywania  skażeń  i właściwości organów  w tych sprawach (Dz.U. z 2006r Nr 191 poz. 1415) uruchomienie syren możliwe jest po ogłoszeniu tego faktu przez właściwe organy administracji publicznej z  24 - godzinnym wyprzedzeniem w środkach masowego przekazu  w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

                                                                      

 

Szef Obrony Cywilnej

Gminy Przykona

 /-/ Mirosław Broniszewski

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (02/02/2010 12:26:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (02/02/2010 12:27:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (02/02/2010 15:02:11)
Lista wiadomości
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy zawiadamia, że Gmina Przykona przystąpiła do opracowania aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2018- 2025"
Komunikat
w sprawie ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz skarbu państwa na cele inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 72 w miejscowości Przykona
Obwieszczenie
o zebraniu pełnego materiału dowodowego oraz zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o ustalenie odszkodowania
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przykona
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego. Budowa budynku magazynowego. Budowa dwóch silosów zbożowych".
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Przykona
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 11 kwietnia 2017 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie skrzyżowania w ciągu drogi krajowej 72 z drogami powiatową i gminną na typu rondo w miejscowości Przykona od km 36+475 do km 39+720 w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim”,
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU DEPARTAMENT ŚRODOWISKA ZAPRASZA NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE,
spotkania konsultacyjne zostaną przeprowadzone w związku przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 - 2020 wraz z prognozą oddziaływania a środowisko.
INFORMACJA
WÓJT GMINY PRZYKONA Informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 23 czerwca 2016 r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz lokalu przeznaczonego do wynajęcia.
Obwieszczenie Starosty Tureckiego
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Przykona"
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przykona
o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przykona
o wyłożeniu do publicznego wglądu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona”
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYKONA
ójt Gminy Przykona informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Koninie złożył zapotrzebowanie na ławników z terenu Gminy Przykona na kadencję 2016-2019 w liczbie:
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PRZYKONA
ĆWICZENIE RENEGADE - że w dniu 12 maja 2015r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) oznaczający ogłoszenie alarmu - dźwięk modulowany trwający trzy minuty"
Obwieszczenie
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
OBWIESZCZENIE
dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycji pn.„Budowa Farmy Elektrowni Wiatrowych „Przykona" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w obrębie gminy Przykona, pow. turecki, woj. wielkopolskie".
Obwieszczenie Starosty Tureckiego
Obwieszczenie Starosty Tureckiego
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie wszczęścia postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
o ustaleniu lokalizacji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
OGŁOSZENOIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI
inwestycja pn : „Budowa drogi gminnej Psary-Przykona"
INFORMACJA
w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 22 czerwca 2011 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Przykona.
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 31 maja 2011 roku o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Przykona.
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 18 marca 2011 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się VI sesja Rady Gminy Przykona.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2011 r.
o wniesieniu odwołań od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 14 lutego 2011 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się V sesja Rady Gminy Przykona.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 stycznia 2011 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
INFORMACJA
W dniu 22 grudnia 2010 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się III sesja Rady Gminy Przykona.
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona (Dąbrowa, Młyniska i Zimotki)
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona (Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów )
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY
OSTRZEŻENIE zawieje/zamiecie śnieżne, intensywne opady śniegu, silny wiatr
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 10 listopada 2010 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Przykona.
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 25 października 2010 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Przykona
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2010 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się XL sesja Rady Gminy Przykona.
INFORMACJA
związku z pismem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Urząd Gminy Przykona informuje, że od 10-09-2010 r do 24-09-2010 r. planowane jest przeprowadzenie jesiennej akcji wykładania z samolotów immunoprzynęt do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących na terenie województwa wielkopolskiego.
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku
w sprawie jakości wody na kąpielisku na Zbiorniku wodnym PRZYKONA
KOMUNIKAT
w sprawie uruchomienia syren alarmowych w dniu 1 sierpnia br.
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 6 sierpnia 2010 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Przykona.
INFORMACJA o najbliższym terminie Sesji Rady Gminy
Uprzejmie informuję, że w dniu 29 kwietnia 2010 roku o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Przykona.
Komunikat Wójta Gminy Przykona
Informuję, że w związku z uroczystościami pogrzebowymi >>>
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 16 marca 2010 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ala nr 33 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Przykona.
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY
Treść ostrzeżenia hydrologicznego nr 17
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 10 lutego 2010 roku o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Przykona.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przykona
zostało wszczęte w dniu 14 grudnia 2009r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Biogazowej Przykona" na działce o nr ewidencyjnym: 405/8 w obrębie miejscowości Psary >>>
KOMUNIKAT SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY PRZYKONA
- głośna próba syren w jednostkach OSP