Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Komunikaty

Komunikaty

Lista wiadomości
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy zawiadamia, że Gmina Przykona przystąpiła do opracowania aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2018- 2025"
Komunikat
w sprawie ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz skarbu państwa na cele inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 72 w miejscowości Przykona
Obwieszczenie
o zebraniu pełnego materiału dowodowego oraz zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o ustalenie odszkodowania
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przykona
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego. Budowa budynku magazynowego. Budowa dwóch silosów zbożowych".
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Przykona
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 11 kwietnia 2017 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie skrzyżowania w ciągu drogi krajowej 72 z drogami powiatową i gminną na typu rondo w miejscowości Przykona od km 36+475 do km 39+720 w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim”,
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU DEPARTAMENT ŚRODOWISKA ZAPRASZA NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE,
spotkania konsultacyjne zostaną przeprowadzone w związku przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 - 2020 wraz z prognozą oddziaływania a środowisko.
INFORMACJA
WÓJT GMINY PRZYKONA Informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 23 czerwca 2016 r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz lokalu przeznaczonego do wynajęcia.
Obwieszczenie Starosty Tureckiego
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Przykona"
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przykona
o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przykona
o wyłożeniu do publicznego wglądu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona”
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYKONA
ójt Gminy Przykona informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Koninie złożył zapotrzebowanie na ławników z terenu Gminy Przykona na kadencję 2016-2019 w liczbie:
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PRZYKONA
ĆWICZENIE RENEGADE - że w dniu 12 maja 2015r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) oznaczający ogłoszenie alarmu - dźwięk modulowany trwający trzy minuty"
Obwieszczenie
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
OBWIESZCZENIE
dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycji pn.„Budowa Farmy Elektrowni Wiatrowych „Przykona" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w obrębie gminy Przykona, pow. turecki, woj. wielkopolskie".
Obwieszczenie Starosty Tureckiego
Obwieszczenie Starosty Tureckiego
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie wszczęścia postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
o ustaleniu lokalizacji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
OGŁOSZENOIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI
inwestycja pn : „Budowa drogi gminnej Psary-Przykona"
INFORMACJA
w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 22 czerwca 2011 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Przykona.
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 31 maja 2011 roku o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Przykona.
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 18 marca 2011 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się VI sesja Rady Gminy Przykona.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2011 r.
o wniesieniu odwołań od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 14 lutego 2011 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się V sesja Rady Gminy Przykona.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 stycznia 2011 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
INFORMACJA
W dniu 22 grudnia 2010 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się III sesja Rady Gminy Przykona.
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona (Dąbrowa, Młyniska i Zimotki)
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona (Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów )
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY
OSTRZEŻENIE zawieje/zamiecie śnieżne, intensywne opady śniegu, silny wiatr
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 10 listopada 2010 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Przykona.
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 25 października 2010 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Przykona
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2010 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się XL sesja Rady Gminy Przykona.
INFORMACJA
związku z pismem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Urząd Gminy Przykona informuje, że od 10-09-2010 r do 24-09-2010 r. planowane jest przeprowadzenie jesiennej akcji wykładania z samolotów immunoprzynęt do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących na terenie województwa wielkopolskiego.
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku
w sprawie jakości wody na kąpielisku na Zbiorniku wodnym PRZYKONA
KOMUNIKAT
w sprawie uruchomienia syren alarmowych w dniu 1 sierpnia br.
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 6 sierpnia 2010 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Przykona.
INFORMACJA o najbliższym terminie Sesji Rady Gminy
Uprzejmie informuję, że w dniu 29 kwietnia 2010 roku o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Przykona.
Komunikat Wójta Gminy Przykona
Informuję, że w związku z uroczystościami pogrzebowymi >>>
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 16 marca 2010 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ala nr 33 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Przykona.
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY
Treść ostrzeżenia hydrologicznego nr 17
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniu 10 lutego 2010 roku o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Przykona.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przykona
zostało wszczęte w dniu 14 grudnia 2009r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Biogazowej Przykona" na działce o nr ewidencyjnym: 405/8 w obrębie miejscowości Psary >>>
KOMUNIKAT SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY PRZYKONA
- głośna próba syren w jednostkach OSP