Dzisiaj jest czwartek, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji
 
Wrzesień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
  Wrzesień 2019  

2007

RAPORT
R   A   P   O   R   T
z przeprowadzonej ankiety dotyczącej zadowolenia klienta z jakości usług świadczonych
w Urzędzie Gminy Przykona
 
W związku z doskonaleniem systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001, realizując treść normy „pomiary analizy i doskonalenie”, zostało przeprowadzone badanie w formie ankiety w zakresie zadowolenia klienta z świadczonych usług.
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 18/2004/ISO Wójta Gminy Przykona, z dnia 24 września 2004 roku w sprawie zasad przeprowadzenia badań ankietowych przez Urząd Gminy Przykona, oraz  Zarządzenia Nr 7/07/ISO Wójta Gminy Przykona z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowego przebiegu badania ankietowego wśród mieszkańców gminy Przykona oraz wzoru ankiety.
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w okresie od 12 lutego do 28 lutego 2007 roku wśród pełnoletnich mieszkańców gminy Przykona.
Celem przeprowadzenia ankiety było:
- określenie stopnia satysfakcji klientów Urzędu odnośnie poziomu jakości obsługi w Urzędzie,
- uzyskanie informacji odnośnie opinii, potrzeb mieszkańców i oceny funkcjonowania samorządu lokalnego.
Formularze ankietowe zostały wyłożone w punkcie informacji i komórkach organizacyjnych - referatach Urzędu. Mieszkańcy gminy składali ankiety w punkcie informacji.
Ankieta dotyczyła oceny świadczonych usług, poziomu zadowolenia oraz dane respondenta, wyniki z przeprowadzonej ankiety przedstawiają się następująco.
Jak ocenia Pan(i) jakość świadczonej usługi w referacie/ na stanowisku?
a) bardzo dobrze - 93% ankietowanych
b) dobrze             - 7% ankietowanych
c) średnio                             -
d) nie zadowalająco             -
1. Jak ocenia Pan(i) kwalifikacje i profesjonalizm obsługującego Pana(ią) urzędnika?
a)  bardzo dobrze               93% ankietowanych
b) dobrze                          7% ankietowanych
c) średnio                         -
d) nie zadowalająco         -

2. Którym z wymienionych niżej czynników Pana/Pani zdaniem kierował się urzędnik przy wykonywaniu danej usługi?
a) uprzejmość, troska o klienta                                           79% ankietowanych
b) kompetencje pracownika                                               14% ankietowanych
c) terminowość załatwianej sprawy                                      -
uzyskanie pełnej informacji na temat załatwianej sprawy    7% ankietowanych                                                                             
d) niedbałość w załatwieniu spawy                                      -
3. Czy korzystał(a) Pan(i) przy załatwianiu sprawy z pomocy Punktu Informacyjnego Urzędu?
a) tak                          36% ankietowanych
b) nie                          64% ankietowanych
4. Inne uwagi i spostrzeżenia.
Na w/w pytanie ankietowani nie udzielili odpowiedzi.
Kwestionariusz osobowy
1. Płeć klienta
- kobieta                            43% ankietowanych
- mężczyzna                      57% ankietowanych
Wykształcenie
- podstawowe                    -                              
- zasadnicze                      14% ankietowanych
- średnie                            43% ankietowanych
- wyższe                            43% ankietowanych
Miejsce zamieszkania
- teren gminy                     71% ankietowanych
- poza terenem gminy       29% ankietowanych
Niniejszy raport opracowano na potrzeby systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy Przykona wg wymagania 8.2.1 PN-EN ISO 9001:2001.
Raport sporządził inspektor ds. informacji i obrony cywilnej Małgorzata Białek.

Przykona, dnia 8 marca 2007 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Karol Skiba
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (20/03/2007 09:41:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (27/03/2007 10:41:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (27/03/2007 10:41:05)

Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3038337 gościem