Dzisiaj jest czwartek, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji
 
Wrzesień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
  Wrzesień 2019  

2005

RAPORT z przeprowadzonej ankiety dotyczącej zadowolenia klienta z jakości usług świadczonych w Urzędzie Gminy Przykona
BADANIE
 zadowolenia klienta z jakości usług świadczonych w Urzędzie Gminy Przykona
                     
       W związku z doskonaleniem i monitoringiem systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001, realizując treść normy „pomiary analizy i doskonalenie”, zostało przeprowadzone badanie w formie ankiety  w zakresie zadowolenia klienta z świadczonych usług.
      Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na podstawie Zarządzenia
Nr 18/2004/ISO Wójta Gminy Przykona, z dnia 24 września 2004 roku w sprawie zasad przeprowadzenia badań ankietowych przez Urząd Gminy Przykona, oraz Zarządzenia Nr 7/05/ISO Wójta Gminy Przykona z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie szczegółowego przebiegu badania ankietowego wśród mieszkańców gminy Przykona wg wzoru ankiety.
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w okresie od 1 kwietnia do 28 kwietnia 2005 roku wśród pełnoletnich mieszkańców gminy Przykona.
Celem przeprowadzenia ankiety było:
- określenie stopnia satysfakcji klientów Urzędu odnośnie poziomu jakości obsługi w Urzędzie,
- uzyskanie informacji odnośnie opinii, potrzeb mieszkańców i oceny funkcjonowania samorządu lokalnego.
Formularze ankietowe były dostępne w informatorze samorządowym „Głos Przykony” Nr 35-marzec 2005, oraz w punkcie informacji i komórkach organizacyjnych - referatach Urzędu. Mieszkańcy gminy złożyli 20 ankiet.
Ankieta zawierała 5 pytań, natomiast wyniki z przeprowadzonej ankiety przedstawiają się następująco.
1. Ocena czasu oczekiwania na usługę / załatwienie sprawy:
a) niezwłocznie      15 ankietowanych    75%
b) krótko                  5 ankietowanych    25%
c) długo                   -                              -
d) zbyt długo           -                              -

2. Ocena pracownika załatwiającego sprawę:
     Kompetencje
a) bardzo dobra         19 ankietowanych    95%
b) dobra                       1 ankietowany          5%
c) średnia                     -                                -
d) zadowalająca           -                                -
e) niezadowalająca      -                                -
 
Komunikatywność
a) bardzo dobra         18 ankietowanych    90%
b) dobra                       2 ankietowanych    10%
c) średnia                     -                                -                 
d) zadowalająca           -                                -
e) niezadowalająca      -                                -
Uprzejmość i kultura obsługi     
a) bardzo dobra         19 ankietowanych    95%
b) dobra                       1 ankietowany          5%
c) średnia                     -                                -
d) zadowalająca           -                                -
     e)  niezadowalająca
3. Ocena dostępu do informacji o usługach świadczonych przez Urząd:
a) bardzo dobra           15 ankietowanych    75%
b) dobra                         3 ankietowanych    15%                               
c) średnia                       -                              -   
d) zadowalająca             -                              -
e) niezadowalająca        -                              -
4. Ogólna ocena jakości świadczonej usługi:
a) bardzo dobra            17 ankietowanych   85%
b) dobra                          3 ankietowanych   15%
c) średnia                        -                             -
d) zadowalająca              -                             -
e) niezadowalająca         -                             -
5. Co według Pani/ Pana należy udoskonalić w funkcjonowaniu Urzędu Gminy ?
Na w/w pytanie ankietowani nie udzielili żadnych odpowiedzi.
               Niniejszy raport opracowano na potrzeby systemu zarządzania jakością Urzędzie Gminy Przykona wg wymagania 8.2.1 PN-EN ISO 9001:2001.
Raport sporządził inspektor ds. informacji i obrony cywilnej Małgorzata Białek.

Przykona, dnia 16 maja 2005 r. 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Karol Skiba
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (06/01/2005 10:23:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (06/01/2006 11:41:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (06/01/2006 11:41:19)

Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3038347 gościem