Dzisiaj jest czwartek, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji
 
Wrzesień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
  Wrzesień 2019  

2004

Raport

RAPORT

z przeprowadzonej ankiety dotyczącej zadowolenia klienta z jakości usług świadczonych w Urzędzie Gminy Przykona

 

 

 

                       W związku z wdrażaniem systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001, realizując treść normy „pomiary analizy i doskonalenie”, zostało przeprowadzone badanie w formie ankiety w zakresie zadowolenia klienta z świadczonych usług.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na podstawie Zarządzenia

Nr 18/2004/ISO Wójta Gminy Przykona, z dnia 24 września 2004 roku w sprawie zasad przeprowadzenia badań ankietowych przez Urząd Gminy Przykona, oraz Zarządzenia Nr 19/2004/ISO Wójta Gminy Przykona z dnia

30 września 2004 roku w sprawie szczegółowego przebiegu badania ankietowego wśród mieszkańców gminy Przykona wg wzoru ankiety.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w okresie od 1 października do

20 października 2004 roku wśród pełnoletnich mieszkańców gminy Przykona.

Celem przeprowadzenia ankiety było:

-         określenie stopnia satysfakcji klientów Urzędu odnośnie poziomu jakości obsługi w Urzędzie,

-         uzyskanie informacji odnośnie opinii, potrzeb mieszkańców i oceny funkcjonowania samorządu lokalnego.

Formularze ankietowe zostały wyłożone w punkcie informacji i komórkach organizacyjnych - referatach Urzędu. Mieszkańcy gminy złożyli 50 ankiet.

Ankieta zawierała 7 pytań, natomiast wyniki z przeprowadzonej ankiety przedstawiają się następująco.

 

1.     Jak ocenia Pan(i) jakość świadczonej usługi w referacie/biurze?

a)     bardzo dobrze         32 ankietowanych    64%

b)    dobrze                     13 ankietowanych    26%

c)     średnio                      3 ankietowanych      6%

d)    zadowalająco            2 ankietowanych      4%

e)     nie zadowalająco      -                                -

 

2.     Jak ocenia Pan(i) pomoc uzyskaną podczas realizacji Pana(i) usługi?

a)     bardzo dobrze         31 ankietowanych    62%

b)    dobrze                     16 ankietowanych    32%

c)     średnio                      2 ankietowanych      4%

d)    zadowalająco            1 ankietowany          2%

e)     nie zadowalająco      -                                -

 

3.     Jak ocenia Pan(i) wiedzę i umiejętności pracownika załatwiającego sprawę?

a)     bardzo dobrze         39 ankietowanych    78%

b)    dobrze                      8 ankietowanych     16%

c)     średnio                     2 ankietowanych       4%

d)    zadowalająco           1 ankietowany          2%

e)     nie zadowalająco      -                               -

 

4.     Czy korzystał(ła) Pan(i) z pomocy Punktu Informacyjnego?

a)     Tak                        27 ankietowanych    54%

b)    Nie                        21 ankietowanych    42%

 

5.     Jak ocenia Pan(i) obsługę klienta w Punkcie Informacyjnym?

a)     bardzo dobrze        26 ankietowanych    52%

b)    dobrze                     5 ankietowanych     10%

c)     średnio                    1 ankietowany          4%

d)    zadowalająco          -                                -

e)     nie zadowalająco    -                                -

 

6.     Co według Pana(i) można zmienić w funkcjonowaniu Urzędu?

Ankietowani na w/w pytanie udzielili następujących odpowiedzi:

-         informatyzacja placówki                           1 ankietowany    2%

-         zmniejszenie liczby zatrudnienia              1 ankietowany    2%

 

7.     Uwagi, spostrzeżenia.

-         większy parking dla klientów                   1 ankietowany     2%

 

 

                Niniejszy raport opracowano na potrzeby systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy Przykona wg wymagania 8.2.1 PN-EN ISO 9001:2001.

Raport sporządził inspektor ds. informacji i obrony cywilnej Małgorzata Białek.

 

Przykona, dnia 30 października 2004r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Karol Skiba
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (29/06/2006 14:48:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (29/06/2006 14:49:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (29/06/2006 14:48:59)

Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3038341 gościem