Dzisiaj jest niedziela, 15 grudzień
Imieniny Celiny i Waleriana
 
Grudzień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
  Grudzień 2019  

INFORMACJA XIII SESJA

XIII Sesja Rady Gminy Przykona odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Przykona, sala Nr 33.

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski radnych.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019-2026.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 0007.253.2018 Rady Gminy Przykona w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponad podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zimotki, Gmina Przykona.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów Dąbrowa, Gajówka, Laski, Przykona, Rogów i Smulsko.

14. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie XIII sesji Rady Gminy Przykona.

 

Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3120775 gościem