Dzisiaj jest niedziela, 26 maj
Imieniny Filipa i Pauliny
 
Maj 2019
N P W S C P S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
  Maj 2019  

Zawiadomienie o planowanej V sesji Rady Gminy Przykona

 

Zawiadamiam o planowanej V sesji Rady Gminy Przykona ,
która odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 roku o godz. 13:00
w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala 33.

 

Porządek obrad :

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.    Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.                  
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski radnych.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019-2026.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona w drodze przetargu.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona i Zimotki, gmina Przykona.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2019.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Przykona.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
20.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
21.    Wolne wnioski i zapytania.
22.    Zamknięcie V sesji Rady Gminy Przykona.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczcy Rady Gminy


Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 2917599 gościem