Dzisiaj jest niedziela, 26 maj
Imieniny Filipa i Pauliny
 
Maj 2019
N P W S C P S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
  Maj 2019  

XL Sesja Rady Gminy Przykona

W dniu   29 października   br. odbyła się XL Sesja Rady Gminy Przykona , poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Stałych Rady Gminy. Sesji  przewodniczył  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl. Porządek obrad obejmował  następujące tematy:

1.Zmiany  w Budżecie Gminy na 2018 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy  Przykona na lata 2018-2026.

2. Tryb i zasady postępowania o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania.

3.Zaopiniowanie cennika za odzysk i  unieszkodliwienie odpadów komunalnych.

4.Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

5. Obniżenie ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.

6.Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

7. Program współpracy  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

8.Zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim  muszą odpowiadać składane projekty.

9. Statut Gminy Przykona.

10.Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona.

Projekty uchwał ,które zostały podane pod głosowanie  omawiali : Mirosław Broniszewski - Wójt Gminy , Marzena Macikowska - Skarbnik Gminy, Marianna Olejnik - Sekretarz Gminy , Marta Nita- inspektor ,Zbigniew Bartosik - inspektor.

 

Podczas sesji zostały złożone następujące wnioski i zapytania:

- wycinka gałęzi przy drodze w Laskach

- naprawa pobocza w miejscowości Laski,

- naprawa nawierzchni na drodze w miejscowości Ewniów-Trzymsze,

- monit w sprawie prac na ulicy Słonecznej w Przykonie,

- remontu drogi w miejscowości Paulinów,

- pracy komisji szacowania szkód.

Odpowiedzi na wnioski udzielił Mirosław Broniszewski - Wójt Gminy , Ryszard Papierkowski - Radny Rady Powiatu Tureckiego, Bożena Świtaj - insdpektor.

 

 

 

 Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 2917612 gościem