Dzisiaj jest niedziela, 15 grudzień
Imieniny Celiny i Waleriana
 
Grudzień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
  Grudzień 2019  

XIII Sesja Rady Gminy Przykona

W dniu  28 listopada br. odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Przykona , poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Stałych Rady Gminy. Sesji  przewodniczył  Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak. Porządek obrad obejmował następujące  tematy:

1.   Zmiany budżetu Gminy na 2019 rok i Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Przykona na lata 2019-2026.

2.   Zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie
o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.

3.   Ustalenie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

4.   Zgoda na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zimotki, Gmina Przykona.

5.   Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów Dąbrowa, Gajówka, Laski, Przykona, Rogów i Smulsko.

 

Projekty uchwał ,które zostały poddane pod głosowanie  omawiali : Marzena Macikowska - Skarbnik Gminy, Krystyna Kuźnicka - inspektor, Zbigniew Bartosik - inspektor, Tomasz Rosiak -podinspektor.

Podczas sesji zostały złożone następujące wnioski:

- usunięcie drzew przy drodze powiatowej w miejscowości Kaczki Plastowe

- naprawa chodnika w miejscowości Boleszczyn - Smulsko

- naprawa drogi w miejscowości Sarbice

Odpowiedzi na wnioski udzielił Radny Rady Powiatu Tureckiego - Członek Zarządu Powiatu - Ryszard Papierkowski.

Podczas Sesji głos zabrał Zastępca Wójta Gminy Przykona Roman Marciniak, który przedstawił informację z odbytego spotkania sztabu zarządzania kryzysowego dotyczącego wybuchu pożaru w zakładzie ,, Profim" w Turku.


 

Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3120758 gościem