Dzisiaj jest środa, 20 listopad
Imieniny Feliksa i Anatola
 
Listopad 2019
N P W S C P S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  Listopad 2019  

XII Sesja Rady Gminy Przykona

W dniu  30 października   br. odbyła się XII Sesja Rady Gminy Przykona , poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Stałych Rady Gminy. Sesji  przewodniczył  Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak. Porządek obrad obejmował następujące  tematy:

1. Zgoda na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych, Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski Gmina Przykona.

2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

3. Regulamin korzystania z miejsca rekreacji z placem zabaw w miejscowości Laski.

4. Zakończenie działalności Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Przykonie.

5. Wniosek Sołectwa Boleszczyn w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.

6.  Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

7. Obniżenie ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.

8.  Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

9. Zmiany budżetu Gminy na 2019 rok i Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Przykona na lata 2019-2026.

10. Zgłoszenie sołectwa Laski do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

11. Zaliczenie drogi do kategorii drogi gminnej.

12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona i kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 roku.

 

Projekty uchwał ,które zostały poddane pod głosowanie  omawiali : Marzena Macikowska - Skarbnik Gminy,  Ewa Dygas - Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego , Jolanta Miśko - inspektor, Karolina Grynda - inspektor, Zbigniew Bartosik - inspektor, Tomasz Rosiak - specjalista..

Podczas sesji zostały złożone następujące wnioski:

- dofinansowania z budżetu gminy badań gleby na kwasowość ,

- ilości folii rolniczych zgłaszanych w deklaracjach do usuwania.

Odpowiedzi na wnioski udzielił Mirosław Broniszewski  - Wójt Gminy.


 

Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3099454 gościem