Dzisiaj jest sobota, 21 wrzesień
Imieniny Hipolita i Mateusza
 
Wrzesień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
  Wrzesień 2019  

X Sesja Rady Gminy Przykona

W dniu  21 sierpnia br. odbyła się X Sesja Rady Gminy Przykona , poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Stałych Rady Gminy. Sesji  przewodniczył  Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak. Porządek obrad obejmował  tematy:

1.Zmiany budżetu Gminy na 2019 rok i Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Przykona na lata 2019-2026.

 

2. Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przykona.

 

3. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Żeroniczki i Przykona.

 

4.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów.

 

5.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki.

 

6. Obciążenie nieruchomości w obrębach  geodezyjnych  Bądków Pierwszy i Dąbrowa Gmina Przykona.

 

7.Zamiane gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Rogów, stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych

 

8.Powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023.

 

9. Nadanie statutu następującym sołectwom: Bądków Drugi, Bądków Pierwszy, Boleszczyn, Dąbrowa, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Posoka, Przykona, Psary, Radyczyny, Rogów, Sarbice, Smulsko, Wichertów i Żeroniczki.

Projekty uchwał ,które zostały poddane pod głosowanie  omawiali : Marzena Macikowska - Skarbnik Gminy,  Marianna Olejnik - Sekretarz Gminy,  Ewa Dygas - Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego , Krystyna Kuźnicka - inspektor,    Tomasz Rosiak - specjalista.

Podczas sesji zostały złożone następujące wnioski:

- odkrzaczania poboczy przy drogach gminnych i powiatowych,

- wycinki drzew i gałęzi przy drogach na terenie gminy,

-  konserwacji rowu melioracyjnego Wichertów - Trzymsze,

- naprawy przepustu przy drodze powiatowej w Przykonie,

- uzupełnienia oznakowania szlaków rowerowych na terenie gminy,

- uzupełnienia znaków drogowych w miejscowości Radyczyny ,

 - odwiertu studni przy  stadionie

Odpowiedzi na wnioski udzielił Roman Marciniak  - Zastępca Wójta Gminy.Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3040688 gościem