Dzisiaj jest sobota, 20 lipiec
Imieniny Czesława i Hieronima
 
Lipiec 2019
N P W S C P S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
  Lipiec 2019  

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Wójt Mirosław Broniszewski  zaprasza mieszkańców Gminy na zebrania wiejskie  dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W programie tegorocznych spotkań - oprócz rozmów na temat aktualnych spraw miejscowości i przedstawienia planów na najbliższy rok - znajdują się wybory sołtysów i członków rad sołeckich.

Na początku zebrania obecni  sołtysi przedstawią mieszkańcom sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady sołeckiej za 2018 r. W dalszej kolejności spośród zebranych powołana  będzie komisja skrutacyjna  odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów. Następnie Komisja przyjmuje kandydatury na sołtysa - kandydaci mogą zgłosić się samodzielnie lub zostać zgłoszonym przez mieszkańca sołectwa (wtedy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie). Uprawnionymi do kandydowania są wyłącznie osoby mające prawo wybieralności, które przysługuje osobie posiadającej prawo wybierania. Prawo wybierania posiada każdy obywatel polski, który  w dniu wyborów  ma pełną zdolność do czynności prawnych i stale mieszka na obszarze sołectwa.

Głosowanie jest tajne - biorą w nim udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy, uczestniczący w zebraniu wiejskim. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania. Sołtysem zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.

Potem przyjmowane są kandydatury na członków Rady Sołeckiej - ich wybór odbywa się podobnie jak w przypadku wyborów na sołtysa w głosowaniu tajnym. Za wybranych na członków Rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

Zapraszamy zatem na zebrania wiejskie, porozmawiajmy o przyszłości naszych miejscowości!

Terminarz zebrań

 

L.P.

Sołectwo

Data zebrania

 

Godzina zebrania

Miejsce

1

Olszówka

29 styczeń

1800

Świetlica

 

2

Przykona

29 styczeń

1800

OSP

 

3

Psary

30 styczeń

1800

OSP(sala kolumnowa) Przykona

 

4

Dąbrowa

22 luty

1800

Dom Sołtysa

 

5.

Bądków Drugi

09 luty

 

1600

Świetlica

6.

Rogów

31 styczeń

 

1800

Świetlica

7.

Laski

05 luty

 

1800

Szkoła

8.

Bądków Pierwszy

 

05 luty

 

1800

Świetlica

9.

Żeroniczki

05 luty

 

1800

Świetlica

10

Boleszczyn

06 luty

 

1800

OSP

11

Sarbice

06 luty

 

1800

Szkoła

12.

Smulsko

07 luty

 

1800

OSP

13

Ewinów

07luty

 

1800

OSP

14

Wichertów

12 luty

 

1800

Dom ludowy

15

Posoka

12 luty

 

1800

Dom ludowy

16

Gąsin

13 luty

 

1800

OSP

17

Kaczki Plastowe

13 luty

 

1800

Dom Sołtysa

18

Radyczyny

15 luty

 

1800

OSP

 

 


Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 2983403 gościem