Dzisiaj jest czwartek, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji
 
Wrzesień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
  Wrzesień 2019  

VIII sesja Rady Gminy Przykona

VIII sesja Rady Gminy Przykona odbędzie się w dniu 28 maja 2019 roku o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Przykona, sala Nr 33. 

 

Porządek obrad :

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski radnych.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019-2026.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Gmina Przykona.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty

prolongacyjnej.

14. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.

15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie VIII sesji Rady Gminy Przykona.

 


Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3038623 gościem