Dzisiaj jest czwartek, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji
 
Wrzesień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
  Wrzesień 2019  

VIII Sesja Rady Gminy Przykona

W dniu   28 maja    br. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Przykona , poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Stałych Rady Gminy. Sesji  przewodniczył  Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak. Porządek obrad obejmował  tematy:

1.Zmiany budżetu Gminy na 2019 rok i Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Przykona na lata 2019-2026.

 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów.

 3.Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona.

4. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona  Gmina Przykona.

5. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

6.Utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli n wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 8 maja 2019 r. i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego dla kąpieli.

7. Wprowadzenie opłaty prolongacyjnej.

8. . Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.

Projekty uchwał ,które zostały poddane pod głosowanie  omawiali : Marzena Macikowska - Skarbnik Gminy,  Krystyna Kuźnicka - inspektor,   Zbigniew Bartosik - inspektor, Tomasz Rosiak - specjalista. Informacje w zakresie zasobów pomocy społecznej za rok 2018 r. przedstawiła Elżbieta Rogowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podczas sesji zostały złożone następujące wnioski:

- podjęcia działań w sprawie usunięcia drzewa przy drodze krajowej  na odcinku Ewinów-Człopy,

- koszenia poboczy i rowów przy drogach gminnych,

- żwirowania dróg w Przykonie ,

- wysokości kosztów zimowego utrzymywania dróg i bieżących napraw.

Odpowiedzi na wnioski udzielił Mirosław Broniszewski - Wójt Gminy.

 

 Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3038627 gościem