Dzisiaj jest niedziela, 18 sierpień
Imieniny Heleny i Bronisławy
 
Sierpień 2019
N P W S C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  Sierpień 2019  

VI Sesja Rady Gminy Przykona

W dniu   12 marca  br. odbyła się VI Sesja Rady Gminy Przykona , poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Stałych Rady Gminy. Sesji  przewodniczył  Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak. Porządek obrad obejmował  tematy:

1.Zmiany budżetu Gminy na 2019 rok i Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Przykona na lata 2019-2026.

2. Ustalenie zasad przyznawania diet sołtysom.

3.  Ustalenie wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady.

 

Projekty uchwał ,które zostały podane pod głosowanie  omawiali : Maksymilian Majchrzak - Przewodniczący Rady Gminy, Marzanna Jurkiewicz- inspektor .

 Podczas sesji zostały złożone następujące wnioski:

- podjęcia działań w sprawie usunięcia drzewa przy drodze krajowej  na odcinku Ewinów-Człopy,

- organizacji spotkania  mieszkańców Gminy z przedstawicielami Biogazowni,

- naprawy drogi powiatowej na odcinku Radoczynny - Sarbice,

- oznakowania  na drodze gminnej Radyczyny- Radyczyny- Kolonia,

- objazdu dróg na terenie gminy,

- modernizacji drogi Wichertów -  Przykona,

- uciążliwości i hałasu prowadzonej działalności w miejscowości Olszówka,

- wycinki drzew przy drodze powiatowej Smulsko-Sarbice,

- naprawy drogi w kierunku Wieścic gm. Uniejów,

- konserwacji rowu Rogów- Olszówka odprowadzającego wody z pól.

 Odpowiedzi na wnioski udzielił Mirosław Broniszewski - Wójt Gminy, Roman Marciniak - Zastępca Wójta,  Ryszard Papierkowski - członek Zarządu Powiatu Tureckiego, Radny Powiatu.Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3009636 gościem