Dzisiaj jest poniedziałek, 14 październik
Imieniny Bernarda i Fortunaty
 
Październik 2019
N P W S C P S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
  Październik 2019  

Narada sołtysów

W dniu 14 marca br. w Sali Urzędu Gminy odbyła się narada sołtysów. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.                                                                                                                                  

W naradzie uczestniczyli Sołtysi Gminy Przykona, pracownicy Urzędu Gminy: Roman Marciniak - Zastępca Wójta, Marianna Olejnik - Sekretarz Gminy, Ewa Dygas- Zastępca kierownika ref. Rozwoju Gospodarczego, Sandra Buda- Pomoc administracyjna oraz zaproszeni goście: Maksymilian Majchrzak  - Przewodniczący Rady Gminy Przykona, Ireneusz Niewiarowski - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Anna Goszczyk- Zastępca Dyrektora Tureckiej Izby Gospodarczej.

Porządek narady był następujący:

1.      Informacja z zebrań wyborczych.

2.      Fundusz sołecki - zadania do realizacji w 2019 roku.

3.      Omówienie planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych  w sołectwach i gminie w 2019 roku.

4.      Sprawy bieżące i organizacyjne.

5.      Wolne wnioski i zapytania.

 

Naradę otworzył i jej przewodniczył Wójt Gminy Mirosław Broniszewski. Z okazji wyboru złożył sołtysom gratulacje. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie zdawczo wyborcze  z wyborów na sołtysa i do rad sołeckich. Podczas obrad omówiony został fundusz sołecki oraz przewidywane wydatki inwestycyjne w poszczególnych sołectwach. Sołtysi otrzymali projekty statutów sołectw, które są przedmiotem konsultacji społecznych .

Obecny na naradzie Ireneusz Niewiarowski szeroko omówił  projekt ustawy o zmianie „ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw" , który zakłada zmiany mające na celu ustrojowe wzmocnienie sołectwa, sołtysa i współpracujących z nim rad sołeckich. Proponowane zmiany łączą się ze wzmocnieniem podmiotowości sołectwa bez naruszania ustrojowej pozycji gminy. Doprowadzi to do lepszego wykorzystania składników mienia komunalnego oddawanego do dyspozycji sołectw, sprawniejszej realizacji ich inicjatyw oraz pełniejszego zaangażowania kapitału społecznego małych miast i wsi w przedsięwzięcia rozwojowe.

 Anna Goszczyk omówiła program bezpłatnych szkoleń ,,J@ w Internecie" organizowanych  w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla mieszkańców Gminy Przykona.

Podczas narady przeprowadzone zostały wybory  Zarządu Gminnego Koła Sołtysów. Wybrano następujący skład:

 

- Ryszard Papierkowski  - przewodniczący

- Elżbieta Sołdyńska  - członek

- Agnieszka Witczak - członek

 

Sołtysi dokonali również wyboru delegatów na Zjazd Stowarzyszenia w osobach: Ryszard Papierkowski, Elżbieta Sołdyńska , Agnieszka Witczak, Andrzej Marczyński, Marcin Czaja, Łukasz Łukasik.

 

Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3064656 gościem