Dzisiaj jest poniedziałek, 17 czerwiec
Imieniny Laury i Adolfa
 
Czerwiec 2019
N P W S C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
  Czerwiec 2019  

KURENDA

KURENDA

Uprzejmie informuję, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producent rolny może składać do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu tego producenta wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Na podstawie zmian do ustawy ustalone zostały nowe limity zwrotu części podatku akcyzowego.

Limity obowiązujące w 2019 r., stanowić będą sumę:

- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Podstawą zwrotu będzie złożenie wniosku w Urzędzie Gminy pok. Nr 12 w terminie

- od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r. wraz z fakturami dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej zakupionymi w okresie od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r. oraz dokumentem wydanym przez kierownika ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego

Kwota zwrotu za 1 litr oleju napędowego w 2019 r. to 1,00 zł. Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Wzór wniosku dostępny jest w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html.

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

 

 Wójt Gminy Przykona

 Mirosław Broniszewski

Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 2937385 gościem