Dzisiaj jest poniedziałek, 14 październik
Imieniny Bernarda i Fortunaty
 
Październik 2019
N P W S C P S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
  Październik 2019  

Informacja

VII sesja Rady Gminy Przykona odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 roku o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Przykona, sala Nr 33.

Porządek obrad :

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.                 

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6.  Wnioski radnych.

7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

8.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019-2026.

9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze  organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę  Podstawową w Boleszczynie  o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Olszówka oraz Przykona, Gmina Przykona.

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  w miejscowości  Laski  i Smulsko.

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów  i Zimotki.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe,  Przykona, Psary, Smulsko.

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Ewinów-Trzymsze.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia opłat i zasad  udostępniania i wynajmu świetlic wiejskich i domów ludowych  w Gminie Przykona.

17.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przykon z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018r.

18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

19. Wolne wnioski i zapytania.

20. Zamknięcie VII sesji Rady Gminy Przykona.

 

Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3064707 gościem