Dzisiaj jest niedziela, 26 maj
Imieniny Filipa i Pauliny
 
Maj 2019
N P W S C P S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
  Maj 2019  

Informacja

Informacja

 w dniu  12 grudnia 2018 roku o godz. 1300

 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala 33.

odbędzie się II sesję Rady Gminy Przykona

 

 

Porządek obrad :

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy                  

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Wnioski radnych.

7.     Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

8.     Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018-2026.

9.     Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i zasad postępowania  o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania.

10.   Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona.

11.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Laski, gm. Przykona.

12.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Rogów, gm. Przykona.

13.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Kaczki Plastowe, gm. Przykona.

14.  Projekt uchwały w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

15.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

16.  Wolne wnioski i zapytania.

17.  Zamknięcie II sesji Rady Gminy Przykona.

 

 


Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 2917605 gościem