Dzisiaj jest niedziela, 16 grudzień
Imieniny Euzebiusza i Zdzisławy
 
Grudzień 2018
N P W S C P S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
  Grudzień 2018  

Informacja

Informacja

 w dniu  12 grudnia 2018 roku o godz. 1300

 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala 33.

odbędzie się II sesję Rady Gminy Przykona

 

 

Porządek obrad :

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy                  

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Wnioski radnych.

7.     Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

8.     Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018-2026.

9.     Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i zasad postępowania  o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania.

10.   Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona.

11.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Laski, gm. Przykona.

12.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Rogów, gm. Przykona.

13.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Kaczki Plastowe, gm. Przykona.

14.  Projekt uchwały w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

15.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

16.  Wolne wnioski i zapytania.

17.  Zamknięcie II sesji Rady Gminy Przykona.

 

 


 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 2730735 gościem