Dzisiaj jest czwartek, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji
 
Wrzesień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
  Wrzesień 2019  

Informacja o planowanym terminie Sesji Rady Gminy Przykona

Informuję,  że w dniu 12 marca 2019 roku o godz. 11:00
w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala 33.
odbedzie się VI sesję Rady Gminy Przykona ,

 

Porządek obrad :

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.                 

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Wnioski radnych.

7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019-2026.

9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.

10.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady.

11.   Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

12.   Wolne wnioski i zapytania.

13.   Zamknięcie VI sesji Rady Gminy Przykona

 Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 


Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3038654 gościem