Dzisiaj jest sobota, 20 lipiec
Imieniny Czesława i Hieronima
 
Lipiec 2019
N P W S C P S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
  Lipiec 2019  

IV Sesja Rady Gminy Przykona

 W dniu   16 stycznia  br. odbyła się IV Sesja Rady Gminy Przykona, poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Stałych Rady Gminy. Sesji  przewodniczył  Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak. Porządek obrad obejmował  następujące tematy:

1.Budżet Gminy na 2019 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa  Gminy  Przykona na lata 2019-2026.

 

2. Zamiana gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych.

3. Nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona.

4. Wydzielenie  rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Przykona prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe.

5.Upoważnienie dyrektora Zespołu Szkół w  Przykonie do prowadzenia indywidualnych postępowań w zakresie administracji publicznej oraz wydawania decyzji.

6. Ustanowienie programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona  ''Pomoc gminy w zakresie dożywiania'' na lata 2019-2023.

7.Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w  szkole i w domu" na lata 2019-2023.

8. Zasady zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.

 

Projekty uchwał ,które zostały podane pod głosowanie  omawiali : Mirosław Broniszewski - Wójt Gminy , Marzena Macikowska - Skarbnik Gminy ,Elżbieta Rogowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Monika Szymanowska- inspektor .

 

Podczas sesji zostały złożone następujące wnioski:

- wywozu pofermentu z Biogazowni Przykona ,

- wycinki gałęzi przy drodze w sołectwie Ewinów,

- naprawy poboczy w Ewinowie,

 

Odpowiedzi na wnioski udzielił Mirosław Broniszewski - Wójt Gminy .


Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 2983402 gościem