Dzisiaj jest środa, 20 listopad
Imieniny Feliksa i Anatola
 
Listopad 2019
N P W S C P S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  Listopad 2019  

INFORMACJA XII SESJA

 XII Sesja Rady Gminy Przykona odbędzie się w dniu 30 października 2019 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Przykona, sala Nr 33.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski radnych.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych, Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski Gmina Przykona.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Przykonie.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Boleszczyn w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019-2026.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Laski do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacji z placem zabaw w miejscowości Laski.

20. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona i kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 roku.

21. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.

22. Wolne wnioski i zapytania.

23. Zamknięcie XII sesji Rady Gminy Przykona.

 

Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3099489 gościem