Dzisiaj jest środa, 23 październik
Imieniny Teodora i Seweryna
 
Październik 2019
N P W S C P S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
  Październik 2019  

INFORMACJA XI SESJA

 XI Sesja Rady Gminy Przykona odbędzie się w dniu 9 października 2019 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Przykona, sala Nr 33. 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski radnych.

7. Przedstawienie programu bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i rzeczowej osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

8. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Turku.

a) Przedstawienie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

b) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławnika do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2020-2023.

c) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

d) Przeprowadzenie wyboru ławnika.

e) Odczytanie Protokołu Komisji Skrutacyjnej.

f) Odczytanie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Turku.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019-2026.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Przykona do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych, Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski Gmina Przykona.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Przykonie.

16. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona i kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 roku.

17. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie XI sesji Rady Gminy Przykona.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3074158 gościem