Dzisiaj jest sobota, 20 lipiec
Imieniny Czesława i Hieronima
 
Lipiec 2019
N P W S C P S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
  Lipiec 2019  

II Sesja Rady Gminy Przykona

W dniu  12 grudnia br. odbyła się II Sesja Rady Gminy Przykona , poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Stałych Rady Gminy. Sesji  przewodniczył  Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak. Porządek obrad obejmował  następujące tematy:

1.Zmiany  w Budżecie Gminy na 2018 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy  Przykona na lata 2018-2026.

2. Określenie trybu i zasad postępowania  o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania.

3.Udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona

4. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Laski, gm. Przykona.

5.Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Rogów, gm. Przykona.

6.Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Kaczki Plastowe, gm. Przykona.

7.Sposób ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

 

Projekty uchwał ,które zostały podane pod głosowanie  omawiali : Mirosław Broniszewski - Wójt Gminy , Marzena Macikowska - Skarbnik Gminy , Marianna Olejnik- sekretarz Gminy, Monika Szymanowska- inspektor .

 

Podczas sesji zostały złożone następujące wnioski:

- naprawy uszkodzonego znaku przy rondzie,

- poszerzenia drogi powiatowej w miejscowości Gąsin,

- remontu drogi powiatowej Smulsko - Sarbice,

- naprawy drogi w miejscowości Gąsin.

Odpowiedzi na wnioski udzielił Mirosław Broniszewski - Wójt Gminy , Ryszard Papierkowski - Radny Rady Powiatu Tureckiego.

 

 

 Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 2983422 gościem