Dzisiaj jest środa, 13 listopad
Imieniny Stanisława i Mikołaja
 
Listopad 2019
N P W S C P S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  Listopad 2019  

Realizowane Projekty ze środków UE

Podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie

         

 

 

  Podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie

Projektu w ramach ZPORR finansowanego z EFRR .


        Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Marią Świerczyńską w dniu 27 maja br. podpisali umowę o dofinansowanie Projektu „Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki". Jest to trzecia inwestycja na którą gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Całkowita wartość  projektu wynosi 625 546,35 PLN, poziom dofinansowania inwestycji sięga 70,88 % wartości projektu a pozostałe 29,12 % finansowane jest z budżetu gminy.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego mają na celu niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do Unii Europejskiej. Inwestycja zrealizowana została na terenach  przyległych do Zbiornika Wodnego Przykona, stanowiącego główną atrakcję rekreacyjno wypoczynkową gminy. W ostatnim czasie na terenie gminy zostało zrealizowanych wiele ważnych - z punktu widzenia społeczności lokalnej i regionu - inwestycji ekologicznych, mających wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Doprowadzono do pełnego zwodociągowania gminy oraz do skanalizowania około 80% gospodarstw domowych a w kolejnych 10 % powstają oczyszczalnie przydomowe, których budowa w 90% finansowana jest przez gminę ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska .

Wszystkie te inwestycje poparte są działaniami na rzecz podniesienia edukacji ekologicznej, promocji ochrony środowiska i zdrowego trybu życia.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (05/06/2009 13:35:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (05/06/2009 13:39:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (19/09/2013 10:56:11)
Lista wiadomości
Wybudowano wodociąg i kanalizacje ze środków PROW
W maju br. zakończono budowę wodociągu w miejscowościach Przykona, Psary, Żeroniczki oraz budowę kanalizacji w miejscowości Rogów. Inwestycje te były zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321
Przebudowy świetlic wiejskich i Domów Ludowych dofinansowane z PROW
Począwszy od roku 2012 do końca 2014 gmina przebudowała trzy Świetlice wiejskie oraz dwa Domy Ludowe. Na te inwestycje zostały w 2012 roku złożone wnioski o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013r. Z powodu ograniczonej ilości środków projekty znalazły się na liście rezerwowej.
Internet szerokopasmowy na terenie gminy Przykona
Gmina Przykona po raz kolejny zrealizowała projekt ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" nt. „Budowa internetowej sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Przykona".
Miejsce rekreacji i wypoczynku w Bądkowie Pierwszym
Gmina Przykona zrealizowała kolejny projekt nt. „Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Bądków Pierwszy", który dofinansowywany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Małe Projekty
Boisko sportowe w Gąsinie
Gmina Przykona zrealizowała kolejny projekt nt. „Boisko sportowe w miejscowości Gąsin", który dofinansowywany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Małe Projekty.
Małe Projekty 2013
Gmina Przykona zrealizowała kolejny projekt nt. „Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gąsin" finansowany ze środków pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Małe Projekty.
Gmina Przykona „Przyjazna Wieś"
Aktywność Gminy Przykona w zakresie pozyskiwania środków unijnych zaowocowała uczestnictwem w konkursie „Przyjazna Wieś" ogłoszonym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, na najlepszy projekt finansowany ze środków UE. Zgłoszeniem objęty został jeden ze zrealizowanych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z działania Odnowa i Rozwój Wsi.
Małe Projekty 2012
Gmina w ostatnim czasie zrealizowała wiele ważnych - z punktu widzenia społeczności lokalnej i regionu - inwestycji w ramach pozyskanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Małe Projekty.
INWESTUJEMY W DROGI
Po raz kolejny otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację inwestycji drogowych na terenie gminy. W dniu 24 sierpnia 2011r. podpisano umowę na realizację projektu „Remont dróg gminnych Przykona - Psary - Dabrowa" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego >>>...
Realizowane inwestycje w ramach II naboru Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i Rozwój Wsi"
Trwają roboty budowlane na zadaniu „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - turystycznych nad Zbiornikiem Wodnym Przykona w miejscowości Zimotki Gmina Przykona - budowa pomostu rekreacyjnego i ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Zimotki"
Środki Europejskie dla Gminy Przykona
W miejscowościach Posoka, Radyczyny, Młyniska, Trzymsze i Ewinów realizowany jest projekt „Remont drogi gminnej Posoka -Ewinów" na który gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
Gminne inwestycje realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej i środków krajowych
W pierwszej dekadzie kwietnia 2011r. Gmina Przykona podpisała kolejne umowy z wykonawcami na realizację trzech kluczowych zadań inwestycyjnych tj : 1. „Remont dróg gminnych Przykona - Psary - Dąbrowa",
Ścieżka pieszo-rowerowa Psary - Zimotki
Oddano do użytku „ Ścieżkę pieszo-rowerową Psary-Zimotki" prowadzącą do zbiornika Wodnego Przykona. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 LEADER, w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom pomocy w ramach działanie „Odnowa i rozwój wsi".
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski – Rogów
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie dla Gminy Przykona
Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski oraz Skarbnik Gminy Maria Świerczyńska 31 marca 2010 roku podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski – Rogów”, który realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 >>> ...
Ogólnodostępne boisko w Psarach - już otwarte dla mieszkańców
W dniu 28 sierpnia 2009 r. w piątkowe sierpniowe popołudnie od godziny 16.00 Wójt Gminy Przykona- Mirosław Broniszewski wraz z zaproszonymi gośćmi dokonał oficjalnego oddania do użytku ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z placem zabaw położonego przy ulicy Wiśniowej w Psarach. W jego skład wchodzą : boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, boisko do koszykówki i siatkówki plażowej oraz plac zabaw z huśtawkami, zjeżdżalniami i piaskownicą >>>
Podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie
Projektu w ramach ZPORR finansowanego z EFRR .
PROJEKT
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-turystycznych nad zbiornikiem wodnym Przykona w miejscowości Zimotki Gmina Przykona – budowa pomostu rekreacyjnego i ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Zimotki.
 

Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3093109 gościem