Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Przetargi i ogłoszenia » archiwalne

archiwalne

Lista wiadomości
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
na zadanie „Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Przykonie Szkoła Podstawowa w Przykonie"
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: „Remont budynku użyteczności publicznej - świetlicy w miejscowości Smulsko oraz remont budynku użyteczności publicznej - świetlicy w Radyczynach"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn.: " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przykona"
INFORMACJA
WÓJT GMINY PRZYKONA informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 30 czerwca 2010r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona przeznaczonych do oddania w dzierżawę, oznaczonych nr działek 405/8, część działki 405/9 i część działki 405/6.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn.: " Świetlica wiejska z placem zabaw i obiektami rekreacji w miejscowości Rogów"
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: „Budowa parkingu w miejscowości Psary"
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012" w miejscowości Smulsko"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn.: " Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Przykonie Szkoła Podstawowa w Przykonie"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn.: " Remont budynku użyteczności publicznej - świetlicy w miejscowości Smulsko oraz remont budynku użyteczności publicznej - świetlicy w Radyczynach"
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr RRG.0341-9/10 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Przykonie Szkoła Podstawowa w Przykonie"
WYJAŚNIENIA
Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Ciąg pieszo-rowerowy Laski - Rogów - Przykona"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn.: ” Ciąg pieszo-rowerowy Laski - Rogów – Przykona”
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn.: ” Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Przykonie Szkoła Podstawowa w Przykonie”
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn.: "Budowa parkingu w miejscowości Psary"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn.: " Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012" w miejscowości Smulsko"
INFORMACJA
Wójt Gminy Przykona informuje, że Gmina Przykona posiada do oddania w dzierżawę na okres 3 miesięcy tereny położone nad Zbiornikiem Wodnym Przykona w obrębach geodezyjnych Zimotki i Dąbrowa, gm. Przykona:
O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym
WÓJT GMINY PRZYKONA ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę do 31 grudnia 2018 r nieruchomości o ogólnej pow. 46238 m2 położonych w miejscowości Psary, gm. Przykona z przeznaczeniem na wybudowanie i eksploatację elektrowni biogazowej.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski - Rogów
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Ścieżka pieszo-rowerowa Psary - Zimotki
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Droga wewnętrzna na terenach aktywizacji gospodarczej w miejscowości Olszówka
Wyjaśnienie do SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych miejscowościach Laski - Rogów"
Odpowiadając na zapytanie złożone przez Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie, Gmina Przykona wyjaśnia co następuje: >>> ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Oświetlenie uliczne Wichertów
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn.: " Ścieżka pieszo-rowerowa Psary - Zimotki"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn.: ” Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski - Rogów”
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przykona w 2010r."
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Wykonanie map geodezyjnych dla celów projektowych do zadania pn. „Wodociąg Przykona - Psary - Żeroniczki"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn.: Droga wewnętrzna na terenach aktywizacji gospodarczej w miejscowości Olszówka
Rozstrzygnięcie konkursów z zakresu zadań pożytku publicznego i z zakresu pomocy społecznej
LISTA PRZYZNANYCH DOTACJI organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy na realizację w 2010r zadań pożytku publicznego na podstawie art.13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przykona w 2010r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn.: Wykonanie map geodezyjnych dla celów projektowych do zadania pn. „Wodociąg Przykona - Psary - Żeroniczki"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn.: " Oświetlenie uliczne Wichertów"
O G Ł O S Z E N I E o przetargu
przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości o ogólnej pow. 46238 m2 położonych w miejscowości Psary, gm. Przykona z przeznaczeniem na wybudowanie i eksploatację elektrowni biogazowej do 31 grudnia 2018 r. 1. Przetarg przeprowadza się w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
WÓJT GMINY PRZYKONA ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art.25 z zastrzeżeniem ust.3 ustawy o pomocy społecznej na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2010r.
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań pożytku publicznego
WÓJT GMINY PRZYKONA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2010r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przykona w 2010r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Dostawa oleju opałowego w 2010r. >>> ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: " Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przykona w 2010r."
INFORMACJA
WÓJT GMINY PRZYKONA informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 17 listopada 2009r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona przeznaczonych do oddania w dzierżawę, oznaczonych nr działek 405/8, część działki 405/9 i część działki 405/6.
INFORMACJA
WÓJT GMINY PRZYKONA informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 10 listopada 2009 r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej składowisko odpadów komunalnych, położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego w 2010r."
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
WÓJT GMINY PRZYKONA ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Olszówka
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykona.
INFORMACJA
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 14 września 2009r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona przeznaczonej do wydzierżawienia. W wykazach podany jest termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykona
INFORMACJA
WÓJT GMINY PRZYKONA informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 12 sierpnia 2009r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka gm. Przykona przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.:Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przykona – Bądków Pierwszy – Bądków Drugi
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Nakładka na drodze w miejscowości Psary, ul. Wiatraczna
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: : Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przykona - Bądków Pierwszy - Bądków Drugi
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Termomodernizacja budynku komunalnego
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszówka
OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr RRG.341-14/09 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Laski - Rogów”
OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr RRG.341-13/09 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego Laski – Rogów Przykona”
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: : Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przykona - Bądków Pierwszy - Bądków Drugi
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: " Nakładka na drodze w miejscowości Psary, ul. Wiatraczna"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszówka" >>> ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku komunalnego." >>> ...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: " Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Laski - Rogów"
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Wykonanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na zadanie pn. Projekt e-gmina - szerokopasmowy dostęp do internetu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Wójt Gminy Przykona ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Olszówka
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: " Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego Laski - Rogów - Przykona"
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw w miejscowości Psary
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi w miejscowości Zimotki
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: " Wykonanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona"
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykona >>>
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Budowę parkingu w miejscowości Boleszczyn
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw w miejscowości Psary."
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: ” Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na zadanie pn. Projekt e-gmina – szerokopasmowy dostęp do internetu”
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Zimotki"
INFORMACJA
WÓJT GMINY PRZYKONA informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 14 kwietnia 2009 r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Olszówka gm. Przykona przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego oraz wykaz części nieruchomości położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Wyjaśnienie do SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykona"
Odpowiadając na zapytanie złożone przez Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie, Gmina Przykona wyjaśnia co następuje: >>> ...
Wyjaśnienie do SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa parkingu w miejscowości Boleszczyn"
Odpowiadając na zapytanie złożone przez Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie, Gmina Przykona wyjaśnia co następuje: >>> ...
Wyjaśnienie do SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
"Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykona"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: Budowa parkingu w miejscowości Boleszczyn
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: " Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykona"
Podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2009 rok dla organizacji pozarządowych
Zarządzenie Nr 133/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 marca 2009r. w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2009 rok dla organizacji pozarządowych.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: " Podziały geodezyjne dla zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Laski - Rogów - Przykona"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: " Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przykona"
O G Ł O S Z E N I E
o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę terenu położonego w obrębach geodezyjnych Zimotki i Dąbrowa
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Budowa kompleksu sportowego w Przykonie „Moje boisko - Orlik 2012"
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu w miejscowości Boleszczyn
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszówka
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Oświetlenie ciągu Przykona - Wichertów
Wyjaśnienie do SIWZ
do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa kompleksu sportowego w Przykonie Moje boisko - Orlik 2012"
Wyjaśnienia do SIWZ
do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa kompleksu sportowego w Przykonie Moje boisko - Orlik 2012"
Wyjaśnienia do SIWZ
do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa kompleksu sportowego w Przykonie Moje boisko - Orlik 2012"
Wyjaśnienie
Wyjaśnienie do SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa kompleksu sportowego w Przykonie Moje boisko - Orlik 2012"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: " Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu w miejscowości Boleszczyn"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: ” Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszówka”
WÓJT GMINY PRZYKONA ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art.25 z zastrzeżeniem ust.3 ustawy o pomocy społecznej na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r:
Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacją zadania: Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez organizowanie zbiórek żywności.
WÓJT GMINY PRZYKONA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r:
I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: Budowa kompleksu sportowego w Przykonie „Moje boisko - Orlik 2012"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn.: " Oświetlenie ciągu Przykona - Wichertów"
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przykona
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Dostawa oleju opałowego w 2009r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: ” Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przykona”
wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Wójt Gminy Przykona informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, w dniu 3 grudnia 2008 r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wichertów gm. Przykona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. >>>
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego." >>>
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej - kolektor tłoczny Psary - Rogów
Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Gmina Przykona składa wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.:" Budowa kanalizacji sanitarnej - kolektor tłoczny Psary - Rogów "
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej - kolektor tłoczny Psary - Rogów"
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
Gmina Przykona, działając zgodnie z treścią przepisu art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej – kolektor tłoczny Psary – Rogów” , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Budowa kanalizacji sanitarnej – kolektor tłoczny Psary – Rogów”
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego Przykona - Wichertów
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Budowa drogi w miejscowości Bądków Drugi
Wyjaśnienia do SIWZ do przetargu na zadanie pn. „Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Przykona Wichertów"
Wykonawca zwrócił się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o: 1. przedmiar robót 2. rysunki konstrukcyjne Zamawiający uzupełnił dokumentację przetargową zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Budowa drogi w miejscowości Bądków Drugi
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Budowa chodnika ulica Wiatraczna w m. Psary
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Budowa oświetlenia ulicznego ulica Spacerowa w m. Przykona
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn.: ” Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Przykona - Wichertów”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Przykona ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa chodnika ulica wiatraczna w m. psary
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Przykona został wybrany następujący wykonawca:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zadanie pn.: ”Budowa oświetlenia ulicznego ulica Spacerowa w miejscowości Przykona”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
zadanie pn.: ” Budowa ciągu pieszo - rowerowego Przykona - Wichertów”
Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.:
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej – kolektor tłoczny Psary - Turek
INFORMACJA
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, w dniach od 12 maja 2008 r. do 2 czerwca 2008 r. wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Olszówka i Przykona do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczoneg
Gmina Przykona ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Przykona
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE PN. Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Przykona
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje o wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.:"Budowa ulic i parkingów w miejscowości Zimotki – tereny rekreacyjne".
Rozstrzygnięcie konkursu pożytku publiocznego
Zarządzenie Nr 66/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 13 lutego 2008r.
Ogłoszenie o wyniku postepowania przetargowego
Gmina Przykona informuje o wynku postepowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Dostawa oleju opałowego"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Przykona ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę kontenera socjalnego
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Przykona ogłasza przetarg na zadanie pn. "Budowa ulic i parkingów w miejscowości Zimotki - tereny rekreacyjne"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Przykona ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:"Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowści Psary".
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Przykona ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:"Dostawa oleju opałowego"
Ogłoszenie o zawarciu umowy.
Gmina Przykona informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.: Kanalizacja sanitarna w miejscowości Laski i Rogów.
WÓJT GMINY PRZYKONA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2008r. ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje o wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.:"Kanalizacja sanitarna w miejscowości Laski i Rogów".
WYJAŚNIENIE DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona składa wyjaśnienie do specyfikacji isttotnych warunków zamówienia na zadanie pn.:”Kanalizacja sanitarna w miejscowości Laski i Rogów”
INFORMACJA
Gmina Przykona informuje o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.:"Kanalizacja sanitarna w miejscowości Laski i Rogów".
WYJAŚNIENIE DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona składa wyjaśnienie do specyfikacji isttotnych warunków zamówienia na zadanie pn.:"Kanalizacja sanitarna w miejscowości Laski i Rogów".
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Przykona ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Pn.: ”Kanalizacja sanitarna w miejscowości Laski i Rogów”
Wójt Gminy Przykona
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Olszówka.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
na realizację zadań pożytku publicznego
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Gmina Przykona informuje o zawarciu umowy na zadanie pn.:"Budowa boiska wielofunkyjnego w miejscowości Psary"
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje o wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.:"Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Psary".
Ogłoszenie o zawarciu umowy.
Gmina Przykona informuje,że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.:"Budowa ulicy Zielonej w miejscowości Psary".
WYJAŚNIENIE DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona składa wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: ”Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Psary”
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Gmina Przykona informuje o wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.:"Budowa ulicy Zielonej w miejscowości Psary".
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Przykona ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:"Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Psary".
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Przykona ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:"Budowa ulicy Zielonej w miejscowości Psary".
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCIWójt Gminy Przykona
Ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Psary >>>
Ogłoszenie o zawarciu umowy.
Wójt Gminy Przykona informuje o zawarciu o umowy na zadanie pn.:"Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona".
Ogłoszenie o zawarciu umowy.
Wójt Gminy Przykona informuje o zawarciu umowy nazadania pn.:"Remont mostu w miejscowości Żeroniczki".
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Wójt Gminy Przykona informuje o wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:"Remont mostu w miejscowości Żeroniczki.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Wójt Gminy Przykona informuje o wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
Ogłoszenie o zawarciu umowy.
Wójt Gminy Przykona informuje o zawarciu umowy na zadanie pn.: "Budowa drogi w miejscowości Gąsin"
Ogłoszenie o zawarciu umowy.
Wójt Gminy Przykona informuje o zawarciu umowy na zadanie pn.:"Budowa ulic i parkingów w miejscowości Zimotki"