Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Przetargi i ogłoszenia

Przetargi i ogłoszenia

Lista wiadomości
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym
na zadanie pn: Przebudowa ulicy Nowej w Przykonie etap III
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym
na zadanie pn: Przebudowa drogi w miejscowości Żeroniczki Etap II
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
NA ZADANIE: „REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY PRZYKONA"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Radyczynach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Przykonie Etap II
Zapytanie ofertowe GOPS w Przykonie
pt.: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim"
Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie:
na zadanie "Termomodernizacja budynku użytecznosci publicznej w Przykonie Etap II
Informacja o ofertach na realizację zadań
Zadanie nr I: Przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogą powiatową nr 4483P Szadów Pański - Żuki i drogą gminną nr 656526P Laski - Kaczki Plastowe w miejscowości Laski. Zadanie nr II: Przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogami powiatowymi nr 4502P Smulsko-Wygoda i nr 4506P Sarbice-Smulsko w miejscowości Smulsko.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
na zadanie pn. Przebudowa ulicy Nowej w Przykonie etap III
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
na zadanie pn. Przebudowa drogi w miejscowości Żeroniczki Etap II
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na zadanie pn. ZADANIE I - „Przebudowa ulicy Nowej w Przykonie etap III" ZADANIE II - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowej w miejscowości Przykona Etap III" ZADANIE III -„Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Nowej w miejscowości Przykona
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. ZADANIE I - „Przebudowa ulicy Nowej w Przykonie etap III" ZADANIE II - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowej w miejscowości Przykona Etap III" ZADANIE III -„Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Nowej w miejscowości Przykona
INFORMACJA Wójta Gminy Przykona o odwołaniu przetargu
Wójt Gminy Przykona odwołuje przetarg pisemny nieograniczony z dnia 19 grudnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona oznaczonej nr działki 642.
Informacja
do ogłoszenia w formie zapytania ofertowego dla zadań: Zadanie nr I: Przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogą powiatową nr 4483P Szadów Pański - Żuki i drogą gminną nr 656526P Laski - Kaczki Plastowe w miejscowości Laski. Zadanie nr II: Przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogami powiatowymi nr 4502P Smulsko-Wygoda i nr 4506P Sarbice-Smulsko w miejscowości Smulsko.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadania: Zadanie nr I: Przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogą powiatową nr 4483P Szadów Pański - Żuki i drogą gminną nr 656526P Laski - Kaczki Plastowe w miejscowości Laski. Zadanie nr II: Przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogami powiatowymi nr 4502P Smulsko-Wygoda i nr 4506P Sarbice-Smulsko w miejscowości Smulsko.
Szacowanie ceny
W związku z realizacją przez Gminę Przykona Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie, Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 pn.:" Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" zapraszamy do złożenia ofert w celu oszacowania wartości zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla uczestników projektu z terenu gminy Przykona w łącznej liczbie godzin 1764 w okresie od 02.2018r. do 31.03.2019r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
na zadanie pn : Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Przykonie Etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
"Przebudowa ulicy Nowej w Przykonie etap III" ZADANIE II - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowej w miejscowości Przykona etap II" ZADANIE III -„Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Nowej w miejscowości Przykona"
Informacja o złożonych ofertach
na zadanie: na zadanie Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowości Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
Informacja o złożonych ofertach
na zadanie pn : Dostawa lekkiego oleju opałowego do Gminy Przykona, Zespołu Szkół w Przykonie, Szkoły Podstawowej w Boleszczynie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
pn: Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów otwartych na terenie gminy Przykona
Informacja o wyniku zapytania ofertowego
na zadanie pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przykona
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Wójt Gminy Przykona Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona. >>>...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Wójt Gminy Przykona Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona. >>>...
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Wójt Gminy Przykona Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona. >>>...
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie : „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przykona"
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
na zadanie pn: Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów otwartych na terenie gminy Przykona
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
pn: Dostawa lekkiego oleju opałowego do Gminy Przykona, Zespołu Szkół w Przykonie, Szkoły Podstawowej w Boleszczynie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
na zadanie pn: Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
Informacja o wyniku postępowania
na zadanie pn: Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym
na zadanie pn: Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowości Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
Ogłoszenie o zamówieniu
na zadanie pn: Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
Informacja o unieważnieniu postępowania
na zadanie „Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
pn: Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przykona
Informacja o złożonych ofertach
na zadanie pn: rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przykona
Informacja o wyniku udzielenia zamówienia
na zadanie pn: Remont drogi w miejscowości Rogów
Ogłoszenie o przetargu
na zadanie pn: „ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIA GMINY PRZYKONA"
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn: Remont drogi w miejscowości Rogów
Informacja i wyniku udzielenia zamówienia
na zadania: przebudowa dróg w gminie Przykona
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na zadanie pn: Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn Olszówka Zimotki
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego
Wójt Gminy Przykona informuję, że w wyniku postępowania konkursowego dotyczącego wyboru realizatora programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci do 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1952 roku i wcześniej, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat, do Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta "Poradni Lekarza Rodzinnego Władysława Szczepanika".
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki"
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego
Wójt Gminy Przykona informuje, że w wyniku postępowania konkursowego dotyczącego wyboru realizatora "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11,16,18 w Gminie Przykona na lata 2015-2019, do Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta: "Poradni Lekarza rodzinnego Władysława Szczepanika".
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn: „Remont drogi w miejscowości Rogów"
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn: Przebudowa dróg w gminie Przykona
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
na zadanie pn: Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na zadanie : Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
Informacja o złożonych ofertach
na zadanie : Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Przykona ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" w zakresie dotyczącym świadczeń skierowanych do dziewcząt urodzonych w 2003 roku, zamieszkałych na terenie Gminy Przykona oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.
Konkurs ofert
na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1952 roku i wcześniej, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
na zadanie: Zagospodarowanie placów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Boleszczyn, Olszówka i Zimotki
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym
na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Bądkowie Drugim
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym
na zadanie pn: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszówka
Wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn:
Budowa świetlicy wiejskiej w Bądkowie Drugim
Wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn:
Budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszówka
Odpowiedź na zapytanie dotyczące zamówienia
pn : - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszówka
Odpowiedź na zapytanie dotyczące zamówienia
na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Bądkowie Drugim
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pod nazwą: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Przykona oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszówka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
-Budowa świetlicy wiejskiej w Bądkowie Drugim
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działek 636 i 635/3 o ogólnej pow. 2,3191 ha, położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona, dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Turku KN1T/00041929/6.
Informacja o złożonych ofertach na zadnie
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przykona o ...
Odpowiedzi do zapytań dotyczących ogłoszenia
na zadanie pn: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
ogłoszenie o wyniku postępowania
Zadanie nr I: „Przebudowa drogi w miejscowości Wichertów" Zadanie nr II: „Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa"
INFORMACJA
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 20 kwietnia 2017 r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości, położone w miejscowości Przykona, gm. Przykona przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczone: - nr działki 642; - nr działki 637/9; - nr działki 637/10.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
na zadanie pn: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym
na zadanie pn: Przebudowa drogi w miejscowości Wichertów -Zadanie I, Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa - zadanie II
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zadanie I „Remont drogi w miejscowości Rogów położonej na działce 335" Zadanie II „Remont drogi w miejscowości Rogów położonej na działce 209"
Informacja o wyniku udzielenia zamówienia
na zadanie pn: „Usługa polegająca na weryfikacji i zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przykona na lata 2017-2023”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zadanie nr I: „Przebudowa drogi w miejscowości Wichertów" Zadanie nr II: „Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa"
ZAPYTANIE OFERTOWE
Usługa polegająca na weryfikacji i zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przykona na lata 2017-2023
INFORMACJA
WÓJT GMINY PRZYKONA informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 16 marca 2017 r. wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomość, położoną w miejscowości Przykona, gm. Przykona przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczoną nr działek 636 i 635/3.
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Wodociąg w miejscowości Młyniska etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
na zadanie pn: Wodociąg w miejscowości Młyniska. Etap II.
ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego
na zadanie : Budowa wodociągu w miejscowości Kaczki Plastowe - opracowanie dokumentacji
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego
na zadanie: Budowa wodociągu w miejscowości Kaczki Plastowe - opracowanie dokumentacji
Zapytanie ofertowe
Zna zadanie pn: "Budowa wodociągu w miejscowości Kaczki Plastowe - opracowanie dokumentacji"
Informacja dotycząca zapytania ofertowego dla zadania „Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Rogów"
Gmina Przykona, informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 8 sierpnia 2016 r. na wykonanie zadania „Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Rogów", został wybrany Wykonawca
Informacja dotycząca zapytania ofertowego dla zadania „Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Posoka”
Informacja dotycząca zapytania ofertowego dla zadania „Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Posoka”
ZAPYTANIE OFERTOWE
Opis przedmiotu zamówienia: „Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowościach Radyczyny i Posoka"
Zapytanie ofertowe
na zadanie pn: Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Rogów"
Informacja
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 4 sierpnia 2016 r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Rogów, gm. Przykona przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, oznaczonej nr działki 303/2.
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Posoka"
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Przebudowa gróg w miejscowościach Zimotki, Wichertów, Trzymsze, Bądków Pierwszy - przebudowa gróg w miejscowości Wichertów, Trzymsze i Zimotki-Psary
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na zadanie pn:
Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Bądków Pierwszy
Informacja dotycząca zapytania ofertowego dla zadania:
Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Psary
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przedmiotem postępowania jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z punktami świetlnymi w miejscowościach Radyczyny - Radyczyny Kolonia, Rogów, Bądków Drugi, Laski, Posoka, Gąsin, Trzymsze, Wichertów, Paulinów, Przykona ul.Modra i Błękitna, Psary ul.Wiatraczna, Smulsko.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn: Przebudowa dróg w miejscowościach Zimotki, Wichertów, Trzymsze, Bądków Pierwszy - przebudowa dróg w miejscowości Wichertów, Trzymsze i Zimotki-Psary.
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego
Wójt Gminy Przykona informuję, że w wyniku postępowania konkursowego dotyczącego wyboru realizatora programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci do 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1951 roku i wcześniej, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat, do Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta "Poradni Lekarza Rodzinnego Władysława Szczepanika".
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego
Wójt Gminy Przykona informuje, że w wyniku postępowania konkursowego dotyczącego wyboru realizatora "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11,16,18 w Gminie Przykona na lata 2015-2018, do Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta: "Poradni Lekarza rodzinnego Władysława Szczepanika".
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn: Praca geodezyjna polegająca na wyznaczeniu granic drogi w miejscowości Psary
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie: Budowa sceny w miejscowości Smulsko – miejsce rekreacji i wypoczynku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
pn: Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Bądków Pierwszy
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Przykona ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2015-2019" w zakresie dotyczącym świadczeń skierowanych do dziewcząt i chłopców, urodzonych w 2002 roku, zamieszkałych na terenie Gminy Przykona oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.
Ogłoszenie konkursu ofert
Wójt Gminy Przykona z siedzibe w Przykonie przy ul. Szkolnej 7, działając na podstawie art. 48 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm. ) ogłasza w 2016 roku konkurs ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1951 roku i wcześniej , które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat , zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
na zadanie Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w miejscowości Przykona
Ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
na zadanie pn: Przebudowa sieci elektroenergetcznej SN15KV w miejscowości Przykona
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Budowa wodociągu na terenach aktywizacji gospodarczej
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie „Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV w miejscowości Przykona"
ZAPYTANIE OFERTOWE
Opis przedmiotu zamówienia: „Budowa wodociągu na terenach aktywizacji gospodarczej"
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Budowa Łącznika w Zespole Szkół w Przykonie
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn: Kanalizacja na terenach aktywizacji gospodarczej. EtapII
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Droga gminna w miejscowości Przykona
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące ujmowanie i przemieszczanie wód rzeki Teleszyny Górnej w celu całorocznego zwiększania zasobów wodnych rzeki Teleszyny Środkowej oraz okresowego zwiększania zasobów zbiornika wodnego „Przykona".
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie "Budowa łącznika w Zespole Szkół w Przykonie"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn: Budowa budynku gospodarczo-garażowego
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pod nazwą: Droga gminna w miejscowości Przykona
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy PrzykonaOGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Przykona
głasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona. 1. Przetarg przeprowadza się w formie pisemnego przetargu nieograniczonego. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działek 583/7 o pow. 0,1600 ha, położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona, dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Turku KW KN1T/00051761/3
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Budowa boiska sportowego w m. Rogów
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Dostawa oleju opałowego w 2016r
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
pn: Dostawa oleju opałowego w 2016r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
pn: Budowa boiska sportowego w m. Rogów
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie np: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przykona
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Przykona
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działek 583/7 o pow. 0,1600 ha, położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona, dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Turku KW KN1T/00051761/3.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przykona
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania:
Zakup i montaż serwera w Urzędzie Gminy Przykona
INFORMACJA
WÓJT GMINY PRZYKONA informuję, że w dniu 2 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przykona wywieszony został na okres 21 dni wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości, położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona, oznaczonej nr geodezyjnym 258/4.
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI PRZYKONA
jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w II przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:
INFORMACJA
WÓJT GMINY PRZYKONA informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 12 października 2015 r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość, położoną w miejscowości Przykona, gm. Przykona przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczoną nr działki 583/7.
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
na zadanie "Włączenie drogi gminnej do drogi krajowej nr 72 w miejscowości Przykona"
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Remont budynku Urzędu Gminy Przykona - etap II
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
dla zadania pn "Przebudowa drogi w miejscowości Gąsin "
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn: Włączenie drogi gminnej do drogi krajowej nr 72 w miejscowości Przykona
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na zadanie pn: Remont w budynku Urzędu Gminy Przykona - etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
na zadanie pn: Przebudowa drogi w miejscowości Gąsin
INFORMACJA
Wójt Gminy Przykona informuję, że w wyniku postępowania konkursowego dotyczącego wyboru realizatora programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci do 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1950 roku i wcześniej, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat, do Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta "Poradni Lekarza Rodzinnego Władysława Szczepanika".
Ogłoszenie konkursu ofert
Wójt Gminy Przykona ogłasza w 2015 roku konkurs ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1950 roku lub wcześniej , które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: § uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Przykona, Kompleks 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego
Wójt Gminy Przykona informuje, że w wyniku postępowania konkursowego dotyczącego wyboru realizatora "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11,16,18 w Gminie Przykona na lata 1015-2018, do Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta: "Poradni Lekarza rodzinnego Władysława Szczepanika"
INFORMACJA
nformuję, że w dniu 21 maja 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Przykona wywieszony został na okres 21 dni wykaz dotyczący wydzierżawienia: - części nieruchomości, położonej w miejscowości Zimotki, gm. Przykona, oznaczonej nr geodezyjnym 685; - części nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa, gm. Przykona oznaczonej nr geodezyjnym 194.
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego.
na zadanie pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Wójt Gminy Przykona Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona.
INFORMACJA
WÓJT GMINY PRZYKONA informuję, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przykona wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości, położonych w miejscowości Ewinów, gm. Przykona przeznaczonych do oddania w dzierżawę, oznaczonych nr geodezyjnym 34/5 i 34/8.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Remont dróg na terenie Gminy Przykona
INFORMACJA
informuję, że w dniu 8 kwietnia 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Przykona wywieszony został na okres 21 dni wykaz dotyczący wydzierżawienia części nieruchomości, położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona, oznaczonej nr geodezyjnym 118/4.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
na zadanie pn: Remont dróg na terenie Gminy Przykona
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na zadanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogów, gm. Przykona
INFORMACJA
WÓJT GMINY PRZYKONA informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 9 lutego 2015 r. wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości, położone w miejscowości Przykona, gm. Przykona przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczone nr działek 635/5 i 63/8 oraz 636 i 635/3.
INFORMACJA
WÓJT GMINY PRZYKONA informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 26 lutego 2015 r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość, położoną w miejscowości Przykona, gm. Przykona przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczoną nr działki 637/7.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogów gm. Przykona
Ogłoszenie
nformuję, że w dniu 29 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przykona wywieszony został na okres 21 dni wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości, położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona, oznaczonej nr geodezyjnym 258/3.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczącego zadania pn.: "Dostawa oleju opałowego w 2015r."
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
:Dostawa oleju opałowego w 2015r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚ
Wójt Gminy Przykona Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przykona
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: "Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zwanym dalej mikrobusem 9 miejscowym przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zwanym dalej mikrobusem 9 miejscowym przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
INFORMACJA
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zm ).
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zwanym dalej mikrobusem 9 miejscowym przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
na: Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zwanym dalej mikrobusem 9 miejscowym przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Sieć wodociągowa z przyłączeniami w miejscowości Przykona-Psary Żeroniczki gm. Przykona Etap II
INFORMACJA
WÓJT GMINY PRZYKONA informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 21 października 2014 r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość, położoną w miejscowości Przykona, gm. Przykona przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczoną nr działki 638/5.
Wyjaśnienie
do przetargu na zadanie Sieć wodociągowa w miejscowości Przykona-Psary-Żeroniczki gm. Przykona- Etap II
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego
Wójt Gminy Przykona informuje, ze w wyniku postępowania konkursowego dotyczącego wyboru realizatora programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci urodzonych w 1996-2006 roku i osób dorosłych urodzonych w 1949 i wcześniej do Urzędu Gminy Przykona wpłyneła tylko jedna oferta: "Poradni Lekarza rodzinnego Władysłąwa Szczepanika"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zadanie pn: Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Przykona-Psary-Żeroniczki gm. Przykona - Etap II
Ogłoszenie konkursu ofert
Wójt Gminy Przykona z siedzibą w Przykonie przy ul. Szkolnej 7, działając na podstawie art. 48 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza w 2014 roku konkurs ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci urodzonych w 1996-2006 roku i osób dorosłych urodzonych w 1949 roku i wcześniej, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
na zadanie pod nazwą: Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Ewinów ,na zadanie pod nazwą: Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Rogów
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn: Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Ewinów Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Rogów
INFORMACJA
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przykona w dniu 20 sierpnia 2014 r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa, gm. Przykona przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, oznaczonej nr działki 95/3.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Przykona ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację "Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2014" w zakresie dotyczącym świadczeń skierowanych do dziewcząt i chłopców, urodzonych w 2000 roku, zamieszkałych na terenie Gminy Przykona oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Wodociąg w miejscowości Laski , Wodociąg w miejscowości Młyniska
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zadanie pn: Wodociąg w miejscowości Laski i Wodociąg w miejscowości Młyniska
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na zadanie pn.: "Budowa ulic Wrzosowa i Różana w Przykonie"
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi na zadanie pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z terenu Gminy Przykona
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie pn: Przebudowa grogi w m. Boleszczyn
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - usługi
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
na zadanie np: Przebudowa grogi w m. Młyniska
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.: "Zakup i montaż wiat przystankowych"
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.: "Budowa internetowej sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Przykona"
Wyjaśnienie do SIWZ - "Zakup i montaż wiat przystankowych"
Wyjaśnienie do SIWZ - do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup i montaż wiat przystankowych"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
na zadanie pn: Budowa ulic Wrzosowa i Różana w Przykonie

Archiwum