Dzisiaj jest środa, 11 grudzień
Imieniny Damazego i Waldemara
 
Grudzień 2019
N P W S C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
  Grudzień 2019  

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przykonie - Informacje

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przykonie została powołana na podstawie art. 41  ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137 ze zm.) i działa w oparciu
o przepisy w/w ustawy oraz
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.)

Członkami Komisji są osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Przykona.

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Przykonie należy m. in.:

1.   Inicjowanie działań dotyczących realizacji Programu.

2.   Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3.   Prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązaniu problemów alkoholowych w tym zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby promocji zdrowia i profilaktyki (ulotek, broszur, plakatów, prenumerata czasopism).

4.   Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie w stosunku do osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym:

-        motywowanie osób do podjęcia lecznictwa odwykowego,

-       udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

-        kierowanie osób zgłoszonych do GKRPA na specjalistyczne badania diagnostyczne (diagnoza choroby),

-        kierowanie do sądu wniosków w sprawie orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

-        udział w postępowaniu sądowym.

5.    Wydawanie postanowień  o zgodności z uchwałami Rady Gminy Przykona w sprawie  ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

6.    Współudział w kontrolowaniu przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń zgodnie z zapisami ustawy.

 

Załączniki do pobrania:

- gdzie uzyskać pomoc

- wniosek o objęcie leczeniem alkoholowym

- przydatne linki

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (09/09/2019 12:45:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (09/09/2019 12:46:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (17/09/2019 14:20:11)
 

Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3118322 gościem