Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory i referenda » Wybory Samorządowe 2018

Wybory Samorządowe 2018

Lista wiadomości
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 5 lutego 2019r.
w sprawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 października 2018r.
K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE I z dnia 22 stycznia 2019 r.
o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE I z dnia 3 stycznia 2019 r.
o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Przykonie z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie planu pracy w dniu poprzedzającym wybory i dniu wyborów
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie z dnia 5 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Przykona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie z dnia 4 października 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Przykona bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie z dnia 4 października 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Przykona bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie z dnia 4 października 2018 r.
o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Przykona
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie z dnia 2 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie z dnia 2 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
INFORMACJA
WÓJT GMINY PRZYKONA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE SPIS OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PRZYKONIE z dnia 1 października 2018r.
o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Przykonie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przykona
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie
Gminna Komisja Wyborcza w Przykonie z siedzibą w Urzędzie Gminy Przykona, pok. 34, II piętro w dniu 26 września 2018r. (środa) w godzinach 15:30 - 24:00 pełni dyżur telefoniczny pod wskazanym poniżej numerem: 609 535 341
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 września 2018 r.
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Przykona obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przykona z dnia 20 września 2018 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Przykona podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Obwieszczenie
Gminna Komisja Wyborcza w Przykonie wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Przykona w następujących okręgach wyborczych:
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 13 września 2018 r.
o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PRZYKONIE z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz wójtów
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 21 sierpnia 2018 r.
podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów o Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. - pobierz *.PDF
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przykona z dnia 20 sierpnia
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie