Wyszukiwarka:

rok 2018

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 312/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2018 rok
Zarządzenie Nr 309 /2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2018 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 308/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2017 rok
Zarządzenie Nr 305/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2018 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 303 /2018 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 16 marca 2018 roku
w sprawie: przyznania dotacji na realizacje zadań Gminy w zakresie sportu na 2018 rok
ZARZĄDZENIE Nr 302 /2018 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 12 marca 2018 roku
w sprawie: podziału dotacji na realizacje zadań Gminy w zakresie sportu na 2018 roku
Zarządzenie Nr 301/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2018 r.