Wyszukiwarka:

rok 2018

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 305/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2018 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 303 /2018 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 16 marca 2018 roku
w sprawie: przyznania dotacji na realizacje zadań Gminy w zakresie sportu na 2018 rok
ZARZĄDZENIE Nr 302 /2018 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 12 marca 2018 roku
w sprawie: podziału dotacji na realizacje zadań Gminy w zakresie sportu na 2018 roku
Zarządzenie Nr 301/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2018 r.