Wyszukiwarka:

rok 2016

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 190/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2016 roku
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 187/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2016 r.
Zarządzenie Nr 183/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzenie Nr 159/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 lipca 2016 r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2016 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 157/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2016 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 156/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2016 rok dla organizacji pozarządowyc
Zarządzenie Nr 128/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 kwietnia 2016 r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2016 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 117/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2016 r.