Wyszukiwarka:

rok 2015

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2015 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 października 2015 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 października 2015 r
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2015 r.
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
ZARZĄDZENIE NR 56/2015 Wójta Gminy Przykona 15 lipca 2015 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1950 roku i wcześniej , które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat, oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.
Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2015 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2015 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 czerwca 2015 r
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2015 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 36 /2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 maja 2015 r
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2015r.
Zarządzenie Nr 35 /2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2015 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2015r.