Wyszukiwarka:

rok 2013

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 226/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 października 2013r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzenie Nr 222/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 19 września 2013r
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2013r.
Zarządzenie Nr 219 /2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 września 2013 roku
W sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona na 2014 rok
Zarządzenie Nr 202/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2013r.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2013 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 197/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 maja 2013r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2013r.
Zarządzenie Nr 189/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2013 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 180/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie i Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2012 rok
Zarządzenie Nr 178/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 26 marca 2013r
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2013r.