Wyszukiwarka:

rok 2012

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 155/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 listopada 2012r.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2012 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 października 2012r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzenie Nr 147/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 października 2012r
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2012r.
Zarządzenie Nr 125/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2012r.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2012 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 116/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 czerwca 2012r
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2012r.
Zarządzenie Nr 108/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2012r.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2012 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 104/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 marca 2012r
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2012r.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2012 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2012 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 94/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 9 lutego 2012r
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2012r.
Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 9 stycznia 2012r
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2012r.