Wyszukiwarka:

rok 2011

Lista wiadomości
ZARZĄDZENIE NR 67/2011 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzenie Nr 61 /2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 września 2011 roku
W sprawie założeń do projektu budżetu na 2012 rok
Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2011r.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2011 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie.
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 maja 2011r
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2011r.
Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2011 rok dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2011r
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2011r.
ZARZĄDZENIE NR 13/2011 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 21 lutego 2011 roku
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 lutego 2011roku
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsulacji programu współpracy z organizacjami pozarzadowym i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.