Wyszukiwarka:

rok 2010

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 255/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2010 roku
W sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
Zarządzenie Nr 210/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 marca 2010 rok
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 roku