Wyszukiwarka:

rok 2009

Zarządzenie Nr 128/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 lutego 2009 roku
 

Zarządzenie Nr 128/09
Wójta Gminy Przykona
z dnia
 18 lutego 2009 roku

w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków ,
dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok

                Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) zarządzam
co następuje:

§ 1.

 

Przekazuję informację jednostkom podległym o ostatecznych kwotach
wydatków i dochodów ujętych w Uchwale  Nr XXV/177/09 Rady Gminy
Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku zmieniającej Uchwałę budżetową
na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 128/09

Wójta Gminy Przykona

 z dnia  18 lutego 2009 roku

 

Informacja o planowanych wydatkach zmienionych Uchwałą Nr XXV/177/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 r. dla  Zespołu Szkół w Przykonie 

Dział

Rozdział

§

Treść

              Plan  na rok budżetowy 2009      
                                w złotych

Zwiększa się

Zmniejsza się

Dodaje się

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

801

 

Oświata i wychowanie

17.400,00

17.400,00

80110

 

Gimnazja

 

17.400,00

17.400,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

17.400,00

17.400,00

 

Informacja o planowanych przychodach i  wydatkach dochodów własnych  zmienionych Uchwałą Nr XXV/177/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 r. dla  Zespołu Szkół w Przykonie 

Lp.

Nazwa jednostki

Plan Przycho-dów

Plan
Wydatków

Rozdział

Zwiększa  się

Zwiększa  się

1

2

 

 

 

1.

Zespół Szkół w Przykonie
Przedszkole w Przykonie

80104

    2.000,00

2.000.00

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (24/03/2009 13:42:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (24/03/2009 13:43:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (24/03/2009 13:43:06)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 134 /09 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 marca 2009 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2008 rok.
Zarządzenie Nr 133/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 marca 2009r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2009 rok dla organizacji pozarządowych.
ZARZĄDZENIE NR 132/09 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 25 lutego 2009 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Zimotki i Dąbrowa, gm. Przykona.
Zarządzenie Nr 131/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 lutego 2009 roku
W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Przykona oraz jednostki organizacyjne gminy
Zarządzenie Nr 130/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2009 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
Zarządzenie Nr 129/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2009 roku
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
Zarządzenie Nr 128/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 lutego 2009 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków , dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
Zarządzenie Nr 126/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 lutego 2009r
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenie regulaminu działalności Komisji
ZARZĄDZENIE NR 125/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 stycznia 2009 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
ZARZĄDZENIE NR 124/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2009 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
ZARZĄDZENIE NR 123/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2009 r.
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 122/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 stycznia 2009r
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
Zarządzenie Nr 121/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 stycznia 2009r
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
Zarządzenie Nr 120/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2009r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z pomocy społecznej.
Zarządzenie Nr 119/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2009r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
ZARZĄDZENIE NR 118/09 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 12 stycznia 2009 roku
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności w zakresie pomocy społecznej.
ZARZĄDZENIE NR 117/09 WÓJTA GMINY PRZYKONAz dnia 12 stycznia 2009 roku
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.
Zarządzenie Nr 116/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 stycznia 2009 roku
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych zawartych w Uchwale budżetowej na 2009 rok
Zarządzenie Nr 115/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 06 stycznia 2009 roku
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok