Wyszukiwarka:

rok 2008

Zarządzenie Nr 69/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 06 marca 2008 roku
    Zarządzenie  Nr 69/08
Wójta  Gminy Przykona  
z dnia 06  marca 2008 roku
 
 
 
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2007 rok.
 
 
 
            Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz  art.199 ust.1 i ust.2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Przedstawiam Radzie Gminy Przykona sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu  Gminy za 2007 rok.
 
§ 2.
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Przykona za 2007 rok przesyłam  Regionalnej  Izbie Obrachunkowej  w Poznaniu.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Skiba (05/05/2008 12:34:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Skiba (05/05/2008 12:40:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Skiba (15/02/2013 13:56:08)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 69/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 06 marca 2008 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2007 rok.
Zarządzenie Nr 66/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 13 lutego 2008r.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2008 rok dla organizacji pozarządowych >>>