Wyszukiwarka:

rok 2005

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 183/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005
Zarządzenie Nr 182/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 09 grudnia 2005 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki do sprzedaży w drodze przetargu
Zarządzenie Nr 181/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 02 grudnia 2005 r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005
Zarządzenie Nr 180/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 177/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 listopada 2005 r
w sprawie przekazania informacji o projektach planowanych kwot wydatków, dotacji i dochodach jednostkom podległym na 2006 rok
Zarządzenie Nr 175/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 07 listopada 2005 r.
w sprawie : przestrzegania zasad celowości i gospodarności przy realizacji bierzących wydatków budetowych
Zarządzenie Nr 174/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 26 paźzdiernika 2005 r.
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków jednostkom podległym na 2005
Zarządzenie Nr 173/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 października 2005 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania szkole Podstawowej w Sarbicach mienia komunalnego.
Zarządzenie Nr 172/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 października 2005 r
w sprawie przekazania informacji o harmonogramie realizacji wydatków i dotacji w IV kwartale 2005 roku jednostkom podległym
Zarządzenie Nr 171/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 października 2005 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w IV kwartale 2005 roku
Zarządzenie Nr 170/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 października 2005 r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005
Zarządzenie Nr 168/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005
Zarządzenie Nr 167/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie zminay uchwały budżetowej na 2005 rok
Zarządzenie Nr 166/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie: zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej Przykonie
Zarządzenie Nr 165/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 05 września 2005 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Przykonie mienia komunalnego
Zarządzenie Nr 164/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 września 2005 r.
w sprawie załaożeń do budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Nr 163/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 13września 2005 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 pażdziernika 2005r.
Zarządzenie Nr 162/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 05 września 2005 r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005
Zarządzenie Nr 161/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
Zarządzenie Nr 160/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 22 sierpnia 2005 r.
w sprawie ustalenia siedziby obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 159/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 19 sierpnia 2005 r.
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Psary, stanowiącej składowisko odpadów komunalnych.
Zarządzenie Nr 157/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 8 sierpnia 2005 r.
w sprawie informacji o wykorzystaniu kwot wydatków, które nie wygasły z dniem 31 grudnia 2004 roku
Zarządzenie Nr 156/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 02 sierpnia 2005 r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005
Zarządzenie Nr 155/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Psary do oddania w dzierżawę w drodze przetargu
Zarządzenie Nr 154/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauchyciela mianowanego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzoncym jest Gmina Przykona oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Egz
Zarządzenie Nr 153/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005
Zarządzenie Nr 151/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie: objęcia przez Gminę Przykoa udziałów w spółce w Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu
Zarządzenie Nr 150/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie przekazania informacji o harmonogramie realizacji wydatków i dotacji w III kwartale 2005 roku jednostkom podległym.
Zarządzenie Nr 149/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w III kwartale 2005 roku
Zarządzenie Nr 148/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005
Zarządzenie Nr 147/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 5 maja 2005 r.
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw zwiazanych z przyjmowaniem wniosków i wypłatą świadzceń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Zarządzenie Nr 146/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 5 maja 2005 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 145/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 19 kwietnia 2005r.
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 144/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 19 kwietnia 2005r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej w drugim przetargu
Zarządzenie Nr 143/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 kwietnia 2005 r.
w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Zarządzenie Nr 141/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2005 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki.
Zarządzenie Nr 140 /05 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie przekazania informacji o harmonogramie realizacji wydatków i dotacji w II kwartale 2005 roku jednostkom podległym.
Zarządzenie Nr 139 /05 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w II kwartale 2005 roku.
Zarządzenie Nr 138/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 marca 2005 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 137/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przykona w okręgu wyborczym Nr 6 zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2005 roku.
Zarządzenie Nr 136/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 marca 2005 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2004 rok
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 135/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2005 r.
w sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 134/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 1 lutego 2005 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki do sprzedaży w drodze przetargu
Zarządzenie Nr 133 /05 Wójta Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2005 roku
w sprawie przekazania informacji o harmonogramie realizacji wydatków i dotacji w I kwartale 2005 roku jednostkom podległym.
Zarządzenie Nr 132 /05 Wójta Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2005 roku
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w I kwartale 2005 roku.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 130/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 06 stycznia 2005 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olszówce.
Zarządzenie Nr 129/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 stycznia 2005 roku
W sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki w kasie na bieżące wydatki na 2005 rok.