Wyszukiwarka:

rok 2019

Lista wiadomości
Uchwała NR 000.27.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki
Uchwała NR 0007.26.2019 RADY Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
UCHWAŁA Nr 0007.25.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 stycznia 2019
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.
UCHWAŁA NR 0007.24.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie do prowadzenia indywidualnych postępowań w zakresie administracji publicznej oraz wydawania decyzji
Uchwała NR 0007.22.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
Uchwała NR 0007.21.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych