Wyszukiwarka:

rok 2018

Lista wiadomości
PROTOKÓŁ nr XXXI/18
z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 29 stycznia 2018 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona