Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Pożytek publiczny

Pożytek publiczny

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 października 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2019 r.
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 26 września 2019r
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
na zadanie "Propagowanie ochrony przeciwpożarowej poprzez zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z Terenu Gminy Przykona
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
pn: Obóz sportowy z elementami profilaktyki zdrowotnej
Oferta realizacji zadania publicznego
pn "Obóz sportowy nad Bałtykiem 2019 z elementami profilaktyki ochrony zdrowia złożona przez Uczniowski Klub Sportowy PEGAZ przy Gimnazjum w Przykonie