Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Planowanie Przestrzenne » OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE

Dodano: 19-04-2018
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bądków Drugi, Dąbrowa, Ewinów, Gajówka, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów w gminie Przykona wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
 

OBWIESZCZENIE

Dodano: 19-04-2018
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
 
 

OBWIESZCZENIE

Dodano: 19-04-2018
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona
 
 

OBWIESZCZENIE

Dodano: 19-04-2018
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko
 
 

Obwieszczenie

Dodano: 23-01-2018
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Żeroniczki i Przykona
 
 

OBWIESZCZENIE

Dodano: 26-10-2017
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
 

OGŁOSZENIE

Dodano: 11-10-2017
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
 

Obwieszczenie

Dodano: 20-12-2016
 
o wyłożeniu do publicznego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 położonej w miejscowości Aleksandrów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przykona

Dodano: 31-10-2016
 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona
 
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przykona

Dodano: 07-06-2016
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona w miejscowościach: Rogów, Bądków Drugi, Olszówka
 
 

Obwieszczenie

Dodano: 24-05-2016
 
o przystę pieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Bądków Drugi, Dabrowa, Ewinów, Gajówka, Gasin, Kaczki Plastrowe, Laski, Młyniska, Olszówka, Paulinów, Posoka, Przykona, Psary, Rogów, Smulsko, Wichertów w gminie Przykona
 
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przykona

Dodano: 12-05-2015
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dabrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko
 
 

Obwieszczenie

Dodano: 06-11-2014
 
 
 

Obwieszczenie Starosty Tureckiego

Dodano: 01-07-2014
 
Obwieszczenie Starosty Tureckiego
 
 

OBWIESZCZENIE

Dodano: 10-06-2014
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona
 
 

OGŁOSZENIE

Dodano: 25-10-2011
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów