Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

 

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Przykona z siedzibą w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona przetwarza Państwa dane na podstawie przepisów obowiązującego prawa w celu ralizacji nałożonych na samorząd obowiążków ustawowych.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Gmina Przykona z siedzibą w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres  ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona  lub drogą e-mailową pod adresem: przykona@przykona.pl, tel. 63 279 10 10

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona lub drogą e-mailową pod adresem: karols@przykona.pl, tel. tel. 63 279 10 46

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią przy czym przetwarzanie to nie może naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą. 


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

·         - żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

·         - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

·         - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

·         - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

·         - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

·         - przeniesienia Pani/Pana danych osobowych,

·         - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) - pobierz

 


 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)  - pobierz

 

  

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwisk - pobierz
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorz ( art.13 RODO ) dotyczący zwrotu podatek akcyzowy za paliwo