BIP Gmina Przykona - kanał RSS http://www.przykona.pl/bip-kanal-rss.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl Gmina Przykona 2006 120 <![CDATA[ UCHWAŁA NR III/12/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006roku ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=370 Tue, 02 Jan 2007 15:22:33 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-iii1206-rady-gminy-przykona-z-dnia-12-grudnia-2006roku.html <![CDATA[ UCHWAŁA Nr IV/19/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=325 Tue, 09 Jan 2007 08:05:51 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-iv1906-rady-gminy-przykona-z-dnia-29-grudnia-2006-roku.html <![CDATA[ UCHWAŁA Nr IV/18/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=324 Tue, 09 Jan 2007 08:03:17 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-iv1806-rady-gminy-przykona-z-dnia-29-grudnia-2006-roku.html <![CDATA[ Uchwała Nr IV/16/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=315 Mon, 08 Jan 2007 14:47:34 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-iv1606-rady-gminy-przykona-z-dnia-29-grudnia-2006-roku.html <![CDATA[ Uchwała Nr IV/14/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=373 Mon, 08 Jan 2007 14:06:07 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-iv1406-rady-gminy-przykona-z-dnia-29-grudnia-2006-roku.html <![CDATA[ Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=372 Mon, 08 Jan 2007 14:09:54 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-iv1506-rady-gminy-przykona-z-dnia-29-grudnia-2006-roku.html <![CDATA[ UCHWAŁA Nr IV/17/06 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=316 Mon, 08 Jan 2007 10:07:00 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-iv1706-rady-gminy-przykona-z-dnia-29-grudnia-2006-roku.html <![CDATA[ UCHWAŁA Nr III/13/06 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 grudnia 2006r ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=371 Tue, 02 Jan 2007 15:24:58 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-iii1306-rady-gminy-przykona-z-dnia-12-grudnia-2006r.html <![CDATA[ UCHWAŁA Nr III/11/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=369 Tue, 02 Jan 2007 15:19:29 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-iii1106-rady-gminy-przykona-z-dnia-12-grudnia-2006-roku.html <![CDATA[ UCHWAŁA Nr III/10/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=368 Tue, 02 Jan 2007 15:17:07 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-iii1006-rady-gminy-przykona-z-dnia-12-grudnia-2006-roku.html <![CDATA[ UCHWAŁA Nr III/9/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=367 Tue, 02 Jan 2007 15:13:55 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-iii906-rady-gminy-przykona-z-dnia-12-grudnia-2006-roku.html <![CDATA[ UCHWAŁA Nr III/8/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=361 Tue, 02 Jan 2007 15:10:58 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-iii806-rady-gminy-przykona-z-dnia-12-grudnia-2006-roku.html <![CDATA[ UCHWAŁA Nr III/7/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=360 Tue, 02 Jan 2007 15:07:11 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-iii706-rady-gminy-przykona-z-dnia-12-grudnia-2006-roku.html <![CDATA[ Uchwała Nr XLVI/259/06Rady Gminy Przykona z dnia 12 lipca 2006 r ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=366 Fri, 08 Dec 2006 13:51:17 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-xlvi25906rnrady-gminy-przykona-rnz-dnia-12-lipca-2006-rrnrn.html <![CDATA[ Uchwała Nr XLVII/ 260/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 r ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=365 Fri, 08 Dec 2006 13:56:50 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-xlvii-26006-rnrady-gminy-przykona-rnz-dnia-09-sierpnia-2006-rrn.html <![CDATA[ Uchwała Nr XLVIII/265/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 r ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=363 Uchwała Nr XLVIII/265/06
Rady Gminy Przykona
z dnia 28   września  2006 r
 
 

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.165, art.166, art.176,
art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249
poz. 2104 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
 § 1.
 
W Uchwale Nr XL/222/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok, zmienionej :
Uchwałą Nr XLII/231/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku,
Zarządzeniem Nr 191/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku,
Uchwałą Nr XLIII/242/]]>
Fri, 08 Dec 2006 13:07:01 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-xlviii26506rnrady-gminy-przykona-rnz-dnia-28-wrzesnia-2006-rrn.html
<![CDATA[ Uchwała Nr XLVIII/268/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=364 Fri, 08 Dec 2006 13:16:22 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-xlviii26806rnrady-gminy-przykona-rnz-dnia-28-wrzesnia-2006-roku-rn.html <![CDATA[ Uchwała Nr XLVIII/266/06Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 roku ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=362 Fri, 08 Dec 2006 13:19:12 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-xlviii26606rnrady-gminy-przykona-rnz-dnia-28-wrzesnia-2006-roku.html <![CDATA[ Uchwała Nr XLVII/261/06 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=359 Fri, 08 Dec 2006 13:33:10 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-xlvii26106-rnrady-gminy-przykona-rnz-dnia-09-sierpnia-2006-roku.html <![CDATA[ Uchwała Nr XLVII/262/06Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku ]]> http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006.html&pid=358 Fri, 08 Dec 2006 14:15:42 +0100 http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2006/uchwala-nr-xlvii26206rnrady-gminy-przykona-rnz-dnia-09-sierpnia-2006-roku.html