BIP Gmina Przykona - kanał RSS http://www.przykona.pl/bip-kanal-rss.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl Gmina Przykona 2006 120 <![CDATA[ OBWIESZCZENIE ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=12090 Fri, 13 Dec 2019 14:01:26 +0100 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/aaaa.html <![CDATA[ OBWIESZCZENIE ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=12088 Fri, 13 Dec 2019 13:56:07 +0100 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/dokument-bez-nazwy1.html <![CDATA[ OBWIESZCZENIE ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=12087 Fri, 13 Dec 2019 13:50:05 +0100 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/obwieszczenie4.html <![CDATA[ Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.07.2019r. ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=11915 ]]> Mon, 22 Jul 2019 14:48:41 +0200 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/Obwieszczenie-Marszalka-Wojewodztwa-Wielkopolskiego-z-dnia-19.07.2019r..html <![CDATA[ OBWIESZCZENIE ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=11910 Wed, 17 Jul 2019 14:31:29 +0200 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/OBWIESZCZENIE-Wojta-Gminy-Przykona98.html <![CDATA[ Informacja Marszałka Województwa WIelkopolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. ( Nr sprawy DSR-I.7440.2.2019) ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=11898  

Informacja Marszałka Województwa WIelkopolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. ( Nr sprawy DSR-I.7440.2.2019)

]]>
Fri, 28 Jun 2019 07:59:13 +0200 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/Informacja-Marszalka-Wojewodztwa-WIelkopolskiego-z-dnia-25-czerwca-2019-r.-Nr-sprawy-DSR-I.7440.2..html
<![CDATA[ Zawiadomienie Marszałka Województwa WIelkopolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. ( Nr sprawy DSR-I.7440.2.2019 ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=11897  

Zawiadomienie  Marszałka Województwa WIelkopolskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. ( Nr sprawy DSR-I.7440.2.2019)-  pobierz *.PDF

]]>
Fri, 28 Jun 2019 07:55:33 +0200 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/Zawiadomienie-Marszalka-Wojewodztwa-WIelkopolskiego-z-dnia-25-czerwca-2019-r.-Nr-sprawy-DSR-I.744.html
<![CDATA[ Komunikat ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=11869 Fri, 07 Jun 2019 11:09:16 +0200 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/Komunikat.html <![CDATA[ OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=11821 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI
I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

 

Stosowanie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018r., poz. 2068) informuję, iż przygotowywane jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne pn.:

 

„Budowa drogi  gminnej w miejscowości Przykona, ul. Spacerowa"

 

W ramach realizacji wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych
w art.39 ust. 7-7f  ustawy o drogach publicznych.
]]>
Mon, 29 Apr 2019 14:59:05 +0200 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/OGlOSZENIE-O-954ZAMIARZE-ROZPOCZeCIA-PRZEBUDOWY-DROGI.html
<![CDATA[ OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=11820 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI
I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

 

Stosowanie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018r., poz. 2068) informuję, iż przygotowywane jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne pn.:

 

„Przebudowa drogi  w miejscowości Bądków Drugi - Boleszczyn".

 

W ramach realizacji wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych
w art.39 ust. 7-7f  ustawy o drogach publicznych.
]]>
Mon, 29 Apr 2019 14:52:46 +0200 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/OGlOSZENIE-O-ZAMIARZE-ROZPOCZeCIA-PRZEBUDOWY-DROGI.html
<![CDATA[ OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=11581 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY DROGI
I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

 

Stosowanie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222) informuję, iż przygotowywane jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne pn.:

 „Przebudowa drogi  w miejscowości Bądków Drugi"

 W ramach realizacji wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art.39 ust. 7-7f  ustawy o drogach publicznych.


]]>
Tue, 25 Sep 2018 13:27:07 +0200 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/OGlOSZENIE-O-ZAMIARZE-ROZPOCZeCIA-PRZEBUDOWY-DROGI-I-MOzLIWOsCI-ZGlASZANIA-ZAINTERESOWANIA-UDOSTePNI.html
<![CDATA[ Obwieszczenie ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=11477 Tue, 05 Jun 2018 15:41:46 +0200 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/Obwieszczenie.html <![CDATA[ Obwieszczenie ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=11419 Thu, 05 Apr 2018 12:35:19 +0200 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/Obwieszczenie90.html <![CDATA[ Ocena jakości wody na terenie Gminy Przykona ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=11309  

 Ocena jakości wody na terenie Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2017r - pobirz *.PDF

]]>
Fri, 12 Jan 2018 08:03:58 +0100 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/Ocena-jakosci-wody-na-terenie-Gminy-Przykona89.html
<![CDATA[ Ocena jakości wody na terenie Gminy Przykona ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=8771  

 Ocena jakości wody na terenie Gminy Przykona - pobirz *.PDF

]]>
Wed, 18 Oct 2017 08:56:07 +0200 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/Ocena-jakosci-wody-na-terenie-Gminy-Przykona88.html
<![CDATA[ Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w w Poznaniu ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=7967  

]]>
Mon, 25 Sep 2017 13:00:49 +0200 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/Zawiadomienie-Regionalnego-Dyrektora-Ochrony-srodowiska-w-w-Poznaniu87.html
<![CDATA[ Komunikat Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w w Poznaniu ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=7917  

 Komunikat Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w w Poznaniu  - pobierz PDF

]]>
Wed, 19 Jul 2017 14:41:31 +0200 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/Komunikat-Regionalnego-Dyrekt86ora-Ochrony-srodowiska-w-w-Poznaniu.html
<![CDATA[ OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przykona ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=7902 Tue, 13 Jun 2017 14:41:30 +0200 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/OBWIESZCZENIE-Wojta-Gminy-Przykona-85.html <![CDATA[ Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=7885 Thu, 25 May 2017 14:25:06 +0200 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/Obwieszczenie-Wojewody-Wielkopolskiego84.html <![CDATA[ Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego ]]> http://www.przykona.pl/pl/komunikaty.html&pid=7853 Thu, 13 Apr 2017 10:12:10 +0200 http://www.przykona.pl/pl/komunikaty/Obwieszczenie-Wojewody-Wielkopolskiego82.html